Pliki Cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie wykorzystujemy pliki cookies. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć mechanizm obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej, a także usunąć z komputera pliki cookies generowane przez serwis.
Więcej
Akceptuję
Flat carbon Europe

Aktualności

Page tools
Print
Bookmark
Share on
FacebookTwitter
 • Environmental responsibility

  We have reduced our dust and gas emissions per one tonne of steel manufactured by 90 and 60 per cent, respectively.
 • Modern solutions

  Our plant ranks among the most modern steel plants in Europe.
 • A team of professionals

  Our team consists of outstanding professionals.
 • The local community

  The local community is an important partner for us.

ArcelorMittal Warszawa podpisała Kartę Różnorodności

22 września 2021 roku Huta została przyjęta do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności. ArcelorMittal Warszawa dołączyła w ten sposób do grona ponad 20 tysięcy organizacji z 26 krajów Europy, aktywnie przeciwdziałających dyskryminacji i mobbingowi poprzez tworzenie przyjaznych miejsc pracy.


Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi to od lat jedna z kluczowych zasad, obowiązujących w ArcelorMittal Warszawa – stanowi o tym Kodeks Etyki Biznesu, przyjęty we wszystkich zakładach naszej grupy. Zapisy korporacyjnej Polityki Różnorodność i integracja dotyczą wszystkich pracowników koncernu. Dokładnie to samo mówi polskie prawo pracy, realizujące unijne dyrektywy - przepisy Kodeksu pracy, oprócz szczegółowego zdefiniowania dyskryminacji i mobbingu, nakładają także na pracodawcę obowiązek przeciwdziałania tym zjawiskom, uznając je za niepożądane w miejscu pracy. To jeden z pierwszych paragrafów w naszym Regulaminie pracy. Podpisanie Karty Różnorodności jest kolejnym krokiem, umacniającym publiczne zobowiązanie firmy w tym zakresie.

Podpisanie Karty oznacza zobowiązanie do równego traktowania wszystkich osób pracujących lub współpracujących z naszą firmą bez względu na ich płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia.

Firmy podpisujące Kartę różnorodności zobowiązują się także do dzielenia się wiedzą i uświadamiania nie tylko pracownikom i współpracownikom ale też partnerom biznesowym, klientom, dostawcom i podwykonawcom, że ich obowiązkiem jest przeciwdziałanie wszelkim zachowaniom, które mogą kogokolwiek dyskryminować.