Strona główna / O ArcelorMittal Warszawa

O ArcelorMittal Warszawa

O ArcelorMittal Warszawa

ArcelorMittal Warszawa (dawna Huta Warszawa) jest obecnie jedną z najnowocześniejszych hut stali w Europie. Produkuje wyroby długie ze stali węglowych i stopowych, wykorzystywane w przemyśle samochodowym, maszynowym, łożyskowym, w przeróbce plastycznej oraz w budownictwie. ArcelorMittal Warszawa posiada następujące wydziały produkcyjne: stalownię elektryczną, mogącą wyprodukować ponad 500 gatunków stali, walcownię prętów jakościowych i żebrowanych (jest to jedna z najnowocześniejszych linii walcowniczych w Europie), oraz linie wykańczające.

W modernizację warszawskiej huty zainwestowano w latach 2008 – 2020 ponad 500 mln PLN. ArcelorMittal Warszawa ograniczyła częstotliwość wypadków o ponad 90% proc, znacząco podnosząc standardy bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmniejszyła emisję pyłów o ponad 90%, a emisję gazów o ponad 60%.
W 2022 roku Huta ArcelorMittal Warszawa wyprodukowała ponad 500 tysięcy ton stali.

Nasze wartości

Od momentu utworzenia naszej firmy, naszym celem jest działanie w oparciu o trzy wartości: zrównoważony rozwój, jakość, przywództwo. Fundamentem każdej z tych trzech wartości jest zdrowie i bezpieczeństwo.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Nasze priorytety to zdrowie i bezpieczeństwo. Nic nie jest ważniejsze. Uważamy, że nie możemy w wiarygodny sposób deklarować naszych wartości , jeśli nie będziemy stale poprawiać wyników w zakresie BHP.

Zrównoważony rozwój

Nasze zobowiązanie wobec otaczającego nas świata wykracza poza wyniki firmy. Obejmuje ono ludzi, w których inwestujemy, społeczności, które wspieramy i świat, w którym działamy. To pojęcie jest podstawowym elementem naszej filozofii biznesowej.

Jakość

Przewidujemy przyszłość rynku stali, kształtując w znacznej mierze jego oblicze. Ponieważ wiemy, że jakość wyników firmy zależy od ludzi, chcemy przyciągnąć i zadbać o najlepszych pracowników, aby zapewnić naszym klientom optymalne rozwiązania, na których im zależy.

Przywództwo

Każdego dnia tworzymy nowe możliwości. Ten duch przedsiębiorczości pozwolił nam zająć miejsce w czołówce przemysłu stalowego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Na tym jednak nie poprzestajemy – chcemy wykroczyć poza granice tego, czego oczekuje się od wiodącego producenta stali. I wykraczamy.

Historia

Lata 50.

1952 – rozpoczyna się budowa HUTY WARSZAWA
1957 – uruchomienie Odlewni Staliwa, pierwszego wydziału produkcyjnego Huty Warszawa
1958 – ruszają Stalownia i Kuźnia

Lata 60.

1960 – rusza Walcownia Zgniatacz
1961 – rusza Ciągarnia
1962 – ruszają Walcownia Gruba i Walcownia Drobna
1965 – rusza Walcownia Zimna Taśmy
1968 – rusza Walcownia Średnio Drobna

Lata 70.

1972 – zakończono rozbudowę Stalowni oddając do użytku piąty piec elektryczny o pojemności 50 ton.

1974 – 3 października utworzono w Hucie Warszawa Zakład Badawczy Instytutu Metalurgii Akademii Górniczo-Hutniczej

1978 – w październiku zakończono pierwszy etap budowy hutniczego Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego (OWS) na Młocinach.

1979 – 29 września odsłonięto pomnik „Warszawskie Termopile” upamiętniający krwawą walkę 30. Pułku Piechoty Strzelców Kaniowskich z niemieckim najeźdźcą w dniu 21 września 1939 roku.

Lata 80.

1980 – 28 sierpnia jako pierwszy zakład w stolicy Huta Warszawa ogłasza strajk solidarnościowy ze strajkującymi robotnikami Wybrzeża

1980 – 31 sierpnia ksiądz Jerzy Popiełuszko odprawia mszę św. dla strajkujących hutników

1980 – Przed stalownią Huty Warszawa staje pomnik, którego pomysłodawcą, autorem i wykonawcą był, zatrudniony na tym wydziale Jerzy Szulc – elektryk, potem suwnicowy . 

1985 – Dokonano wymiany starej walcarki zgniatacz produkcji radzieckiej na walcarkę wykonaną przez Hutę Zygmunt, a skonstruowaną przez Biuro Projektów BIPROHUT.

Lata 90.

1992 – Huta Warszawa zostaje sprywatyzowana w oparciu o umowę joint venture z Koncernem LUCCHINI: powstaje HUTA L.W. Sp. z o.o.
1998 – uruchomienie nowej Stalowni (EAF 80 t, LF 80 t i czterożyłowe CC)

Lata 00.

2001 – dalsza modernizacja Stalowni – uruchomienie VD 80 t
2004 – Walcownia Zimna Taśmy kończy produkcję
2005 – przejęcie Huty L.W. przez koncern Arcelor. Spółka zmienia nazwę na Arcelor Huta Warszawa Sp. z o.o.
Kuźnia kończy produkcję. Rusza budowa nowej Walcowni gorącej.
2006 – fuzja koncernów Arcelor i Mittal. Walcownia Drobna kończy produkcję.
2007 – Huta Warszawa ma 50 lat
2008 – rusza Nowa Walcownia gorąca prętów P 20

Lata 10.

2010 – 5 września na hali ciągarni z okazji 30 rocznicy Solidarności odbywa się spektakl muzyczny 2 x strajk

2011 – 18 października ArcelorMittal Warszawa otrzymuje tytuł „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” przyznawaną przez NSZZ „Solidarność”.

2013 – ArcelorMittal Warszawa otrzymuje tytuł „Solidny Pracodawca Roku” 2013

2014 – 6 listopada zostaję otwarte rondo Hutników Warszawskich u zbiegu ulic Lindego i Al. Reymonta.

2017 – Huta obchodzi 60-lecie produkcji

Lata 20.

2020 – 7 marca Dzień Otwarty dla sąsiadów Huty.

2021 – w sierpniu uruchomienie nowej chłodni Wykańczalni

2021 – 28 sierpnia historyczny spacer po Hucie śladami Sierpnia `80

2022 – 12 maja przemarsz z okazji 65-lecia Huty