Strona główna / Oferta / XCarb®

XCarb®

Marka XCarb® jest odpowiedzią na rosnący popyt na niskoemisyjne produkty stalowe. Dzięki niej, razem z naszymi klientami możemy lepiej zadbać o środowisko naturalne.

Terminu „XCarb® recycled and renewably produced” (RRP) używamy w ArcelorMittal w odniesieniu do stali produkowanych w elektrycznym piecu łukowym (EAF) z wykorzystaniem dużej ilości złomu, przy użyciu wyłącznie odnawialnej energii elektrycznej. Energia ta pochodzi ze źródeł takich jak wiatr i słońce, i jest dostarczana w ramach uznanego systemu gwarancji pochodzenia (GoO).

Produkcja ArcelorMittal Warszawa wpisuje się w tę definicję. W Warszawie wytwarzamy stal w oparciu o recykling złomu w łukowym piecu elektrycznym. Kupujemy coraz większe ilości energii, która produkowana jest w oparciu o źródła odnawialne, jak wiatr, woda czy słońce, a jej wytwarzanie nie powoduje emisji CO2. Dzięki temu możemy oferować naszym klientom wyroby pod marką „XCarb® recycled and renewably produced.

Fundusz na innowacje XCarb®

Aby przyspieszyć proces dekarbonizacji hutnictwa potrzebne są nowe technologie. W tym celu ArcelorMittal uruchomił  fundusz innowacji XCarb®.  Będzie on inwestować w spółki opracowujące przełomowe technologie, które przyspieszą przejście przemysłu stalowego na produkcję stali neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla.

Jak aplikować o fundusz innowacyjny XCarb®?

Firmy mogą aplikować pod warunkiem, że pracują nad  technologią, która będzie miała bezpośrednie zastosowanie i  duży potencjał w dekarbonizacji produkcji stali. Technologia musi być dostępna na skalę komercyjną. Nie ma ograniczeń geograficznych – ArcelorMittal chce inwestować w najlepsze pomysły i najzdolniejsze firmy na rynku.

Nie ma też ograniczeń co do liczby spółek, które znajdą się w portfelu funduszu. Będzie to zależeć od jakości rozważanych inicjatyw. Co więcej, nie ma ustalonego limitu wartości pieniężnej poszczególnych inwestycji. Każda potencjalna możliwość inwestycyjna zostanie oceniona indywidualnie. Chcemy zbudować zdywersyfikowany zbiór firm i technologii, ponieważ uważamy, że nie ma obecnie jednej technologicznej odpowiedzi na dekarbonizację produkcji stali. Zapytania prosimy kierować na adres XCarbinnovationfund@arcelormittal.com.