Strona główna / Oferta

Oferta

Produkty

Zakres produkcji huty ArcelorMittal Warszawa obejmuje wyroby walcowane na gorąco w gatunkach: węglowych, stopowych, mikrostopowych, automatowych, sprężynowych, łożyskowych, gorącowalcowane lub obrobione cieplnie z przeznaczeniem do kucia i obróbki mechanicznej. Posiadane wyposażenie pozwala nam produkować wyroby z zastosowaniem różnych rodzajów obróbki cieplnej:

 • zmiękczanie
 • odprężanie
 • obróbka na uzyskanie struktury (FP)
 • sferoidyzacja
 • normalizacja
 • ulepszanie cieplne

Wyroby ze stali jakościowych

 • Produkty: Pręty okrągłe walcowane
 • Wymiary: 20-80 mm
 • Tolerancje: EN 10060, DIN 1013, PN/H-93200-02
 • Długość: 3,5-12 m

Pręty żebrowane

 • B500SP / EPSTAL – 10-40 mm, długość: 12-15 m
 • B500B – 10-32 mm, długość: 12-15 m K500B -T,B500C-T, B500C, B500NC, B550B – 10-40 mm, długość: 12-15 m

Pręty kriogeniczne typu Krybar®

W zakresie wymiarowym 12-32 mm do zastosowań kriogenicznych (wykorzystywane do zbrojenia zbiorników LPG, LNG w temp. do -170oC)

Półprodukty w postaci kęsów kwadratowych z COS w wymiarach:

 • kw. 140 mm w dł min 4 m max 14,9 m
 • kw. 160 mm w dł min 4 m max 14,9 m
 • kw. 220 mm w dł min 4 m max 9 m

Gatunki Stali

Produkujemy szeroki asortyment stali.

Ze względu na ich przeznaczenie możemy rozróżnić stale:

 • jakościowe węglowe
 • niskostopowe i średniostopowe do nawęglania i ulepszania cieplnego
 • węglowe i stopowe na śruby i nakrętki
 • węglowe i stopowe na łańcuchy
 • automatowe krzemowe i bezkrzemowe
 • sprężynowe
 • łożyskowe
 • mikrostopowe z Nb, V, B
 • stale do zbrojenia betonu.

Dodatkowo stale te mogą być wytwarzane jako:

 • drobnoziarniste
 • z regulowaną zawartością siarki
 • obrabiane wapniem
 • regulowanej hartowności, do 50% pasma “restricted hardenability”
 • odgazowane próżniowo, z zawartością wodoru < 2 ppm.