Strona główna / Odpowiedzialna firma / Relacje dobrosąsiedzkie

Relacje dobrosąsiedzkie

ArcelorMittal Warszawa aktywnie działa na rzecz współpracy i utrzymania dobrych stosunków z lokalną społecznością, organizując regularnie spotkania i Dni Otwarte. Bierzemy też udział w wydarzeniach firmowanych przez Warszawę (Noc Muzeów) i Bielany (pikniki, spacery historyczne). Wierzymy, że wzajemny otwarty kontakt i rzetelna informacja stanowią niezbędny fundament relacji dobrosąsiedzkich.

Wsparcie dla projektów społecznych

Wytyczne dotyczące udzielania wsparcia

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wytycznymi dotyczącymi udzielania wsparcia w ramach projektów społecznych.

Działania społeczne, w ramach których udzielane jest wsparcie ArcelorMittal Warszawa ma na celu budowanie długoterminowych relacji z lokalną społecznością oraz wdrażanie wartości grupy ArcelorMittal poprzez wspieranie inicjatyw wpisujących się w strategię firmy.

Wszystkie oferty, prośby o patronat lub wsparcie przesyłane do ArcelorMittal Warszawa są rozpatrywane pod kątem spójności z polityką zrównoważonego rozwoju firmy.

Kryteria oceny

 • Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 • Lokalizacja – przede wszystkim Warszawa, dzielnica Bielany. W niektórych uzasadnionych przypadkach projekty mogą być realizowane w innym obszarze.
 • Projekt musi należeć do jednego z obszarów działalności społecznej ArcelorMittal Warszawa: edukacja, zdrowie, bezpieczeństwo, ekologia, sport amatorski i zdrowy styl życia, kultura i sztuka, pomoc społeczna.
 • Korzyści dla lokalnych społeczności – projekt musi zapewniać wsparcie maksymalnej liczbie beneficjentów (adekwatnie do specyfiki projektu).
 • Dofinansowanie powinno wnieść widoczne i pozytywne zmiany w działalności organizacji, której zostanie przyznane.
 • Możliwość budowania długoterminowych relacji z adresatami projektów

Przykłady wspieranych projektów

 • Wsparcie remontu szkoły Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
 • Wsparcie organizacji Biegu Chomiczówki
 • Wsparcie organizacji Pucharu Świata w szermierce na wózkach “Szabla Kilińskiego”
 • Sfinansowanie obiadów dla Powstańców Warszawskich
 • Wsparcie organizacji turnieju Judo dla dzieci
 • Wsparcie organizacji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego dla młodzieży „Up to 21”
 • Wsparcie organizacji Światowego Dnia Mukowiscydozy

Zobacz listę organizacji, które otrzymały wsparcie ArcelorMittal Warszawa.

Przykłady projektów, które nie spełniają kryteriów

 • Prośby od osób prywatnych
 • Sport zawodowy oraz dyscypliny sportów ekstremalnych, wsparcie zawodowych drużyn sportowych
 • Finansowanie partii, organizacji politycznych lub polityków
 • Wyprawy, projekty podróżnicze
 • Pokazy mody, konkursy piękności
 • Reklama

Składanie ofert

Wszystkie oferty, prośby o patronat, wsparcie lub dofinansowanie należy złożyć na formularzu wniosku ArcelorMittal Warszawa i przesyłać pocztą lub na adres mailowy:

ewa.karpinska@arcelormittal.com lub ewa.szewczyk@arcelormittal.com

Kwalifikacja ofert

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z tymi instytucjami, którym wsparcie zostało przyznane. Jeśli oceniający uzna, że potrzebne są dodatkowe informacje, przedstawiciel ArcelorMittal Warszawa skontaktuje się bezpośrednio z wnioskodawcą.

Rozliczenie dofinansowania

Każdy dofinansowany projekt musi zostać rozliczony zgodnie z wytycznymi i na formularzu ArcelorMittal Warszawa. Rozliczenie powinno zawierać sprawozdanie merytoryczne i finansowe oraz dokumentację zdjęciową.

Dialog

W ArcelorMittal Warszawa działalność Biura Komunikacji oraz Biura Ochrony Środowiska obejmuje dialog lokalny. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania, dotyczące naszej działalności. Jesteśmy zawsze otwarci na dyskusję, o tym, co dla was ważne.

Masz pytanie? Chcesz się umówić na spotkanie? Pisz na adres ewa.karpinska@arcelormittal.com lub ewa.szewczyk@arcelormittal.com albo dzwoń 22 835 83 37.
Chcesz zgłosić uwagę / skargę / zażalenie / nieprawidłowość / nadużycie? Pobierz formularz.

Sposób, w jaki się zajmiemy Twoim tematem, jest opisany w formularzu.

Spotkania z interesariuszami

Rok 2024

Lista spotkań z interesariuszami, które odbyły się w 2024 roku:

 • 11 stycznia – spotkanie noworoczne członków Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa

Rok 2023

Lista spotkań z interesariuszami, które odbyły się w 2023 roku:

 • 12 stycznia – spotkanie członków Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa
 • 21 marca – spotkanie z przedstawicielami Sejmu RP, władz Dzielnicy Bielany, stowarzyszeniami byłych pracowników, organizacjami pozarządowymi i sąsiadami z okazji uzyskania przez Hutę ArcelorMittal Warszawa certyfikatu ResponsibleSteelTM (Odpowiedzialna produkcja stali).
 • 22 marca – Dzień przedsiębiorczości – odwiedziny uczniów zespołu szkól ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie
 • 18 kwietnia – zwiedzanie zakładu – studenci SGGW (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)
 • 18 kwietnia i 10 maja zwiedzanie zakładu – zwycięzcy licytacji WOŚP vouchera na zwiedzanie Huty
 • 22 kwietnia – spacer zorganizowany przez Bielańską Fototekę – zwiedzanie schronu z lat 50’ pod biurowcem Huty
 • 16 maja – Noc Muzeów – zwiedzanie schronu z lat 50’ pod biurowcem Huty
 • 17 maja – zwiedzanie zakładu przez członków Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ Solidarność
 • 18 maja – przemarsz z okazji Dnia Hutnika
 • 23 maja – zwiedzanie zakładu – studenci wydz. Mechanika i Budowa Maszyn filii Politechniki Warszawskiej z Płocka
 • 6 lipca – zwiedzanie zakładu – Stowarzyszenie Przyjaciół Huty Warszawa i koło emerytów zrzeszonych w NSZZ Solidarność.
 • 6 września – spotkanie integracyjne w Puszczy Kampinoskiej dla członków Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa oraz koła emerytów zrzeszonych w NSZZ Solidarność
 • 15 września – zwiedzanie zakładu – trzecia klasa bielańskiego Liceum Zespołu Szkół nr 49
 • 19 października – lekcja historii dla uczniów SP Przymierza Rodzin zorganizowana przy współpracy Stowarzyszenia Historycznego „Solidarność” Huty Warszawa
 • 21 października – Dzień Otwarty dla mieszkańców Warszawy
 • 28 października – Zrobotyzowani – fotospacer po zakładzie dla pasjonatów fotografii przemysłowej w ramach projektu „Warszawska Huta w obiektywie”
 • 7 listopada – spotkanie z mieszkańcami dzielnicy, członkami SPHW, byłymi i obecnymi pracownikami huty oraz władzami Dzielnicy na wernisażu wystawy „Była taka huta”, prezentującej zdjęcia zakładowych fotografów z lat 70 i 80 XX wieku
 • 18, 25 listopada – zwiedzanie schronu z lat 50’ pod biurowcem Huty, zwiedzanie zakładu oraz wycieczka śladami sierpnia ‘80 – dla mieszkańców Warszawy w ramach projektu „Huta Warszawa – bliska nieznajoma”
 • 1 grudnia – zwiedzanie zakładu – pacjenci oddziału dziennego Szpitala Bielańskiego
 • 6, 8 grudnia – Dzień Otwarty dla studentów – zwiedzanie zakładu przez studentów Politechniki Warszawskiej Wydziały Elektrotechniki i Inżynierii Materiałowej
 • 7 grudnia – spotkanie świąteczne członków Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa, Koła Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność i Stowarzyszenia Historycznego
 • 11 grudnia – spotkanie z Samorządem Młociny

Rok 2022

Lista spotkań z interesariuszami, które odbyły się w 2022 roku:

 • 22 lutego – Posiedzenie Komisji ds. Ochrony Środowiska Urzędu dzielnicy Bielany
 • 23 marca – Zwiedzanie zakładu – druga klasa bielańskiego Liceum Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tołstoja 2
 • 26 marca – Zwiedzanie zakładu – zwycięzcy licytacji WOŚP vouchera na zwiedzanie Huty
 • 9 kwietnia – Zwiedzanie zakładu – grupa Zrobotyzowani
 • 12 maja – Spotkanie z hutnikami, byłymi pracownikami, mieszkańcami Bielan, władzami lokalnymi z okazji 65-lecia produkcji huty
 • 14 maja – Noc Muzeów – zwiedzanie schronu pod biurowcem ArcelorMittal Warszawa
 • 11 czerwca – Dzień Otwarty dla mieszkańców Warszawy
 • 8 września i 19 października – spotkania z członkami Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa
 • 26 października, 30 listopada, 14 grudnia i 19 grudnia – zwiedzanie zakładu przez uczniów szkół bielańskich i studentów Politechniki Warszawskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej

Rok 2021

Lista spotkań z interesariuszami, które odbyły się w 2021 roku:

 • 28 sierpnia – Spacery historyczne śladami sierpnia `80
 • 11 września – Zwiedzanie zakładu – członkowie Piaseczyńsko-Grójeckiego Towarzystwa Kolei Wąskotorowej
 • 20 września – Zwiedzanie zakładu – uczniowie 3 klasy LO Zespołu Szkół im. Wojciech Górskiego na Bielanach
 • 25 września – Zwiedzanie zakładu – grupa mieszkańców Warszawy
 • 28 września – Spotkanie z przedstawicielami Samorządu Młocin
 • 5 listopada – Zwiedzanie zakładu – grupa żołnierzy zawodowych, którzy odbywają kurs zaawansowanego rozpoznania obrazowego na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie