Strona główna / Odpowiedzialna firma / Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna

Jako nowoczesna firma Huta ArcelorMittal Warszawa musi efektywnie wykorzystywać media energetyczne i paliwa. Aby to osiągnąć wprowadzono system kontroli zużycia tych czynników, wyznaczono cele i przeprowadzono działania, które poprawiają efektywność energetyczną Zakładu.

Te dokonania zostały docenione przez niezależnych audytorów. We wrześniu 2017r Huta ArcelorMittal Warszawa otrzymała certyfikat zgodności wprowadzonego systemu zarządzania energią z wymogami międzynarodowej normy ISO 50001.

W związku z uczestnictwem ArcelorMittal Warszawa w programie rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych, informujemy, że przedsiębiorca ArcelorMittal Warszawa uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla sektorów energochłonnych związaną z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 roku.”

REMIT

REMIT – planowane i nieplanowane ubytki mocy odbiorczych w AMW

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1227/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) oraz wytycznymi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) ArcelorMittal Warszawa podaje do publicznej wiadomości następujące planowane i nieplanowane wyłączenia jednostek odbiorczych.

Aktualne planowane i nieplanowane wyłączenia jednostek odbiorczych w AMW są publikowane poniżej: