Strona główna / Odpowiedzialna firma / Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Numer rejestrowy ArcelorMittal Warszawa w centralnej Bazie Danych o Produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) – 000028570

Zgodnie z zasadą Zrównoważonego Rozwoju czujemy się w pełni odpowiedzialni za wpływ działalności huty ArcelorMittal Warszawa na środowisko naturalne. Nasz zakład leży nieomal w środku dużego miasta oraz w sąsiedztwie rezerwatów przyrody. Traktujemy to jako dodatkowe zobowiązanie. Prowadzony przez nas proces produkcyjny jest ściśle nadzorowany.

ArcelorMittal Warszawa od 2007 roku posiada certyfikat potwierdzający, że spełnia wymogi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.

Zobacz certyfikat

Huta ArcelorMittal Warszawa spełnia wszystkie wymogi prawne z zakresu ochrony środowiska.

Od 1992 roku, kiedy nastąpiła prywatyzacja zakładu, modernizowaliśmy sukcesywnie stosowane technologie w celu obniżenia kosztów oraz minimalizacji oddziaływania na środowisko naturalne.

W przeliczeniu na jednostkę produkcji nasze działania dały następujące efekty:

  • ograniczenie emisji pyłów o 97 %
  • ograniczenie emisji gazów o 90,8 %
  • ograniczenie zużycia wody o 94,2 %
  • ograniczenie zużycia energii elektrycznej o 43,2 %
  • ograniczenie zużycia gazu ziemnego o 91,6 %

Ponadto prowadzimy recykling odpadów: żużel hutniczy przetwarzany jest na kruszywo wykorzystywane do budowy dróg, Pyły wykorzystywane są do produkcji cementu.

Naszą postawę obrazuje Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Dokonania naszego zakładu zostały docenione przez niezależnych ekspertów. W 2007 roku uzyskaliśmy certyfikat zgodności funkcjonującego w Hucie środowiskowego systemu zarządzania z wymogami międzynarodowej normy PN-EN ISO 14001. Nasz system środowiskowy obejmuje swym zakresem wszystkie procesy realizowane w zakładzie i produkowane wyroby. Uwzględnia również środowiskowe czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, potrzeby i oczekiwania stron zainteresowanych, w tym społeczności lokalnej oraz warunki współpracy z firmami obcymi.


Masz pytania dotyczące naszego oddziaływania na środowisko? Szukasz dodatkowej informacji?

Skontaktuj się z nami:

ewa.karpinska@arcelormittal.com lub ewa.szewczyk@arcelormittal.com
tel 22 835 8337