Strona główna / Jakość

Jakość

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 • Założeniem Polityki, określonej przez Zarząd ArcelorMittal Warszawa jest spełnienie wymagań i oczekiwań naszych Klientów przy zastosowaniu nowoczesnej technologii, w warunkach bezpiecznych dla pracowników i naszych partnerów przy minimalizacji wpływu na środowisko naturalne i racjonalnej gospodarce mediami, z poszanowaniem przepisów prawnych i innych wymagań.
 • Mając na względzie wyżej wymienione, postawiliśmy sobie następujące cele:
 • Świadczenie usług na najwyższym poziomie.
 • Ciągłe doskonalenie jakości naszych procesów i wyrobów, działań w zakresie BHP, środowiska naturalnego oraz efektywności energetycznej.
 • Zmniejszenie negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne,
 • Dążenie do osiągnięcia i utrzymania wysokich standardów BHP.
 • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz podnoszenie poziomu kultury bezpiecznej pracy
 • Doskonalenie wyników ekonomicznych ArcelorMittal Warszawa.
 • Prowadzenie naszej działalności zgodnie z poszanowaniem kodeksu etyki biznesu.

Powyższe cele realizujemy poprzez

 • Stałe monitorowanie i analizę wskaźników /KPI, celów/ oraz poszukiwanie możliwości ich poprawy lub optymalizacji
 • Zapewnienie niezbędnych środków do realizacji ustalonych celów i działań.
 • Działanie zgodnie z przepisami prawnym i innymi dotyczącymi naszej działalności.
 • Utrzymywanie zasady zrównoważonego rozwoju ukierunkowanego na osiągnięcie celu ekonomicznego z zachowaniem najnowszych standardów w zakresie technologii, jakości, BHP, środowiska i energetyki.
 • Analizę niezgodności, określenie ich przyczyn oraz wprowadzanie odpowiednich działań.
 • Systematyczny nadzór i ocenę dostawców.
 • Rozwój współpracy z klientem oraz monitorowanie jego zadowolenia.
 • Planowanie i realizację działań w zakresie utrzymania ruchu.
 • Zapobieganie zanieczyszczeniom – prowadzenie przemyślanej i efektywnej gospodarki odpadami
 • Ograniczanie emisji pyłów, gazów, hałasu
 • Stosowanie przemyślanej i efektywnej gospodarki mediami
 • Dokonywanie zakupów energooszczędnych produktów i usług oraz projektowanie na rzecz poprawy wyniku energetycznego.
 • Monitorowanie warunków pracy oraz oddziaływania na środowisko. Identyfikację, ograniczenie zagrożeń i ryzyk, zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym. identyfikację zdarzeń potencjalnie wypadkowych, niebezpiecznych zachowań/ sytuacji, analizę przyczyn incydentów oraz podejmowanie wszelkich innych działań proaktywnych
 • Angażowanie /konsultacje i współudział/ pracowników w działania związane z jakością bezpieczeństwem pracy, środowiskiem oraz efektywnym wykorzystaniem energii.
 • Stałe podnoszenie poziomu kwalifikacji, wiedzy i świadomości naszych pracowników, jak również podwykonawców
 • Poszanowanie praw człowieka oraz budowanie partnerskich relacji ze wszystkim stronami zainteresowanymi.
 • Prowadzenie otwartego dialogu ze społecznością lokalną na temat podejmowanych działań gospodarczych, bezpieczeństwa oraz stanu środowiska naturalnego i jego ochrony
 • Prowadzenie działań w zakresie utrzymywania i rozwoju certyfikacji naszych wyrobów
 • Utrzymywanie i ciągle doskonalenie systemów zarządzania: ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 jak również ZKP i PED

Niniejsza Polityka jest zakomunikowana i znana pracownikom oraz stronom zainteresowanym a ocena jej realizacji jest dokonywana przez Zarząd podczas okresowych przeglądów.

Prezes Zarządu
Marek Kempa

Certyfikaty – Systemy Zarządzania

Certyfikowany system zarządzania jakością istnieje w Hucie od 2000r.
Ciągła praca nad udoskonaleniem i rozwojem wdrożonego systemu ISO 9001 oraz wymagania naszych klientów, głównie branży motoryzacyjnej i łożyskowej, doprowadziły do uzyskania, w 2005r, certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymagań wg normy ISO/TS 16949. (Systemy zarządzania jakością – Szczegółowe wymagania do stosowania ISO 9001:2000 w przemyśle motoryzacyjnym w produkcji seryjnej oraz w produkcji części zamiennych). W 2018 roku dostosowaliśmy nasz systemy zarządzania jakością  do wymagań IATF 16949
Kolejne etapy prac, wynikające z wymagań rynku, potwierdziły, iż system Zarządzania Jakością Huty spełnia wymagania – Urządzenia Ciśnieniowe PED 2014/68/EU (pierwsza certyfikacja w 2002r), jak również obejmuje system zakładowej kontroli produkcji, opisany w normie PN-EN 10025 , co pozwala na znakowanie wytwarzanych przez nas wyrobów wg. normy PN-EN 10025 znakiem CE – certyfikat ZKP nr 1436-CPR-0006.
W 2007r, do certyfikowanego Systemu Zarządzania Jakością dołączony został System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 14001.
W 2008 r. uzyskaliśmy certyfikat w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na zgodność z wymaganiami normy OHSAS 18001, który w 2020 dostosowaliśmy do wymagań ISO 45001 
W 2011r, Laboratorium Działu Kontroli Jakości uzyskało certyfikat akredytacji nr AB1300. Akredytowana działalność jest określona w zakresie akredytacji – zakres
W 2017r, huta uzyskała certyfikat Suststeel  potwierdzający, że jej działalność odbywa się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz certyfikat zgodności systemu zarządzania energią z wymogami międzynarodowej normy  ISO 50001.

Certyfikaty Systemów Zarządzania

Certyfikaty – Produkty

Niezależnie od certyfikatów dotyczących Systemu Zarządzania, Huta posiada szereg dopuszczeń do produkcji swoich wyrobów, nadanych przez Instytuty Zewnętrzne i Towarzystwa Klasyfikacyjne.

Pręty żebrowane

Pręty gładkie

Inne

Deklaracje

Deklaracje – pręty żebrowane

 • Deklaracja właściwości B500SN rev 2 – pobierz
 • Deklaracja właśc. KOT B500B rev 1 – pobierz
 • Deklaracja właściwości B500SP rev3_2020 – pobierz
 • DoP_rev1 _B500B_B500SP Słowacja – pobierz
 • Deklaracja właśc KOT B500B_ITB rev 1 – pobierz
 • DoP B500B CSN Czechy – pobierz
 • DoP B500B Czechy – pobierz
 • DoP B500SP Czechy – pobierz
 • Dekl. własciwości KOT IBDiM -B500B rev3 – pobierz
 • DoP B500B Litwa – pobierz
 • Deklaracja Czechy B500B rev1 – pobierz
 • Deklaracja Czechy B500SP rev1 – pobierz

Deklaracje właściwości użytkowych – pręty gładkie

Deklaracje inne

Archiwum

Certyfikaty

Deklaracje – pręty żebrowane:

 • Deklaracja_B500SP – pobierz
 • Deklaracja_IBDiM_gatB500B – pobierz
 • Deklaracja_ITB_B500B – pobierz
 • Deklaracja właściwości B500B – pobierz
 • Deklaracja właściwości B500SP rev 1 2019 – pobierz
 • Deklaracja właściwości 2018 B500SP – pobierz
 • Deklaracja właściwości B500SP rev2_2019 – pobierz
 • Deklaracja właściwości B500SN rev 1 – pobierz
 • Deklaracja właśc KOT B500B_ITB – pobierz
 • Dekl. własciwości KOT IBDiM -B500B rev2 – pobierz

Deklaracje inne

 • AMW LEED declaration 2020 – pobierz