Strona główna / Jakość

Jakość

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Misją Spółki ArcelorMittal Warszawa jest produkcja wyrobów stalowych spełniających wymagania i oczekiwania Klientów, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju ukierunkowanego na osiągnięcie celu ekonomicznego i z zachowaniem najnowszych standardów w zakresie technologii, jakości, BHP, środowiska i energetyki oraz przepisów prawnych i innych wymagań.

Nasze działania ukierunkowane są na:

 • Ciągłe doskonalenie jakości naszych procesów i wyrobów jak również działań w zakresie BHP, środowiska i efektywności energetycznej.
 • Zmniejszenie negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne.
 • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz dążenie do osiągnięcia i utrzymania wysokich standardów BHP.
 • Ciągłe doskonalenie wyników ekonomicznych ArcelorMittal Warszawa.
 • Działanie zgodne z przepisami prawnym i innymi dotyczącymi naszej działalności. Poszanowanie praw człowieka oraz budowanie partnerskich relacji ze wszystkim stronami zainteresowanymi.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

 • Ciągły monitoring i analizę wskaźników /KPI, celów/ oraz ich optymalizację i doskonalenie.
 • Zapewnienie niezbędnych środków i zasobów do realizacji ustalonych celów i działań.
 • Wdrażanie i stosowanie nowoczesnych rozwiązań techniczno-technologicznych.
 • Budowania partnerskich stosunków z naszymi klientami i dostawcami.
 • Podejmowanie działań ukierunkowanych na minimalizację niezgodności wyrobu i procesu oraz zapobieganiu awariom.
 • Stosowanie przemyślanej i efektywnej gospodarki wykorzystywania i zakupów zasobów naturalnych oraz mediów energetycznych, jak również dokonywania zakupów energooszczędnych produktów i usług.
 • Prowadzenie przemyślanej i efektywnej gospodarki odpadami oraz ograniczanie emisji pyłów, gazów, hałasu.
 • Działanie w celu zachowania bioróżnorodności na terenie Spółki i w bezpośrednim jej sąsiedztwie. Poszanowanie obszarów chronionych i cennych przyrodniczo. Minimalizowanie niekorzystnego wpływu naszych działań na funkcjonowanie najbliższych ekosystemów.
 • Monitorowanie i ciągła poprawa warunków pracy oraz oddziaływania na środowisko.
 • Identyfikację, ograniczenie zagrożeń i ryzyk, zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, identyfikację zdarzeń potencjalnie wypadkowych, niebezpiecznych zachowań / sytuacji, analizę przyczyn incydentów oraz podejmowanie wszelkich innych działań proaktywnych.
 • Angażowanie /konsultacje i współudział/ pracowników w działania związane z jakością, bezpieczeństwem pracy, środowiskiem oraz efektywnym wykorzystaniem energii
 • Stałe podnoszenie poziomu kwalifikacji, wiedzy i świadomości naszych pracowników, jak również podwykonawców.
 • Prowadzenie otwartego dialogu ze społecznością lokalną oraz innymi stronami zainteresowanymi na temat podejmowanych działań gospodarczych, bezpieczeństwa oraz stanu środowiska naturalnego i jego ochrony.
 • Stosowanie standardów ArcelorMittal dotyczących programu zgodności.
 • Utrzymywanie i ciągłe doskonalenie systemów zarządzania wg standardów: ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 jak również z uwzględnieniem wymagań ZKP,PED oraz Suststeel i ResponsibleSteel Utrzymywanie i rozwój certyfikacji naszych wyrobów.

Niniejsza Polityka została ustanowiona przez Zarząd i zakomunikowana pracownikom oraz stronom zainteresowanym a ocena jej realizacji jest dokonywana przez Zarząd podczas okresowych przeglądów.

Dyrektor Generalny
Artur Gierwatowski

Warszawa 2024-02-05

Certyfikaty – Systemy Zarządzania

Certyfikowany system zarządzania jakością istnieje w Hucie od 2000r.
Ciągła praca nad udoskonaleniem i rozwojem wdrożonego systemu ISO 9001 oraz wymagania naszych klientów, głównie branży motoryzacyjnej i łożyskowej, doprowadziły do uzyskania, w 2005r, certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymagań wg normy ISO/TS 16949. (Systemy zarządzania jakością – Szczegółowe wymagania do stosowania ISO 9001:2000 w przemyśle motoryzacyjnym w produkcji seryjnej oraz w produkcji części zamiennych). W 2018 roku dostosowaliśmy nasz systemy zarządzania jakością  do wymagań IATF 16949
Kolejne etapy prac, wynikające z wymagań rynku, potwierdziły, iż system Zarządzania Jakością Huty spełnia wymagania – Urządzenia Ciśnieniowe PED 2014/68/EU (pierwsza certyfikacja w 2002r), jak również obejmuje system zakładowej kontroli produkcji, opisany w normie PN-EN 10025 , co pozwala na znakowanie wytwarzanych przez nas wyrobów wg. normy PN-EN 10025 znakiem CE – certyfikat ZKP nr 1436-CPR-0006.

W 2007 r. do certyfikowanego Systemu Zarządzania Jakością dołączony został System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 14001.

W 2008 r. uzyskaliśmy certyfikat w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na zgodność z wymaganiami normy OHSAS 18001, który w 2020 dostosowaliśmy do wymagań ISO 45001

W 2011 r. Laboratorium Działu Kontroli Jakości uzyskało certyfikat akredytacji nr AB1300. Akredytowana działalność jest określona w zakresie akredytacji – zakres

W 2017 r. huta uzyskała certyfikat Suststeel  potwierdzający, że jej działalność odbywa się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz certyfikat zgodności systemu zarządzania energią z wymogami międzynarodowej normy  ISO 50001.

Certyfikaty Systemów Zarządzania

Certyfikaty – Produkty

Niezależnie od certyfikatów dotyczących Systemu Zarządzania, Huta posiada szereg dopuszczeń do produkcji swoich wyrobów, nadanych przez Instytuty Zewnętrzne i Towarzystwa Klasyfikacyjne.

Pręty żebrowane

Pręty gładkie

Inne

Deklaracje

Deklaracje – pręty żebrowane

 • Deklaracja właściwości B500SN rev 2 – pobierz
 • Deklaracja właśc. KOT B500B rev 1 – pobierz
 • Deklaracja właściwości B500SP rev3_2020 – pobierz
 • DoP_rev1 _B500B_B500SP Słowacja – pobierz
 • Deklaracja właśc KOT B500B_ITB rev 1 – pobierz
 • DoP B500B CSN Czechy – pobierz
 • DoP B500B Czechy – pobierz
 • DoP B500SP Czechy – pobierz
 • Dekl. własciwości KOT IBDiM -B500B rev4 – pobierz
 • DoP Litwa 2022 – pobierz
 • Deklaracja Czechy B500B rev1 – pobierz
 • Deklaracja Czechy B500SP rev1 – pobierz

Deklaracje właściwości użytkowych – pręty gładkie

Deklaracje inne

Archiwum

Certyfikaty

Deklaracje – pręty żebrowane:

 • Deklaracja_B500SP – pobierz
 • Deklaracja_IBDiM_gatB500B – pobierz
 • Deklaracja_ITB_B500B – pobierz
 • Deklaracja właściwości B500B – pobierz
 • Deklaracja właściwości B500SP rev 1 2019 – pobierz
 • Deklaracja właściwości 2018 B500SP – pobierz
 • Deklaracja właściwości B500SP rev2_2019 – pobierz
 • Deklaracja właściwości B500SN rev 1 – pobierz
 • Deklaracja właśc KOT B500B_ITB – pobierz
 • Dekl. własciwości KOT IBDiM -B500B rev2 – pobierz
 • SPSC – pobierz
 • Dekl. własciwości KOT IBDiM -B500B rev3 – pobierz
 • DoP B500B Litwa – pobierz

Pręty gładkie

Deklaracje inne

 • AMW LEED declaration 2020 – pobierz
 • AMW LEED declaration 2021 – pobierz
 • Deklaracja Reach – pobierz