Strona główna / Odpowiedzialna firma / Bezpieczeństwo i zdrowie

Bezpieczeństwo i zdrowie

Bezpieczeństwo jest główną troską we wszystkich sferach działalności Huty ArcelorMittal Warszawa. Firma dokłada wszelkich starań, by zredukować do minimum ryzyko wypadku, zdarzenia potencjalnie wypadkowego, pożaru oraz każdego innego zagrożenia zdrowia lub życia wszystkich osób pracujących na terenie zakładu, zarówno własnych pracowników jak i firm podwykonawczych.

Co roku podejmujemy szereg działań na rzecz poprawy warunków pracy. Wprowadzamy w konsultacji z pracownikami nowe środki ochrony indywidualnej, technologie, materiały i urządzenia. Prowadzimy dodatkowe szkolenia w ramach „Take Care” Bezpieczeństwo to my, mające na celu ciągłej poprawy świadomości pracowników na zagrożenia i budowanie ducha zespołu oraz szkolenia „Leadership” dla kadry średniego oraz wyższego szczebla w celu zwiększenia umiejętności zarządzania zespołem.

Ograniczamy ilość wypadków przy pracy

Stale podnosimy świadomość pracowników na temat bezpiecznej pracy. Robimy to nie tylko poprzez dodatkowe szkolenia, dyskusje i inwestycje, ale także poprzez akcje atrakcyjne dla pracowników: program zgłaszania zdarzeń potencjalnie wypadkowych, program innowacyjności. Nasza kampania „Usuwamy Niebezpieczniki” została nagrodzona „Złotym Spinaczem”, jako najlepsza kampania komunikacji wewnętrznej. W zakładzie stosowane są korporacyjne standardy FPS „Standardy zapobiegania wypadkom śmiertelnym”, mające na celu ustandaryzowanie zasad bezpiecznej pracy w zakładzie. Naszym celem i priorytetem jest trwałe obniżenie wskaźnika częstotliwości wypadków w pracy.

Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia

Co roku na wiosnę we wszystkich zakładach grupy ArcelorMittal na całym świecie organizowany jest Dzień BHP. To coś w rodzaju święta bezpieczeństwa i zdrowia. Odbywają się spotkania, szkolenia, dyskusje na temat tego, co zrobić w praktyce, żeby pracować coraz bezpieczniej. Są pokazy i ćwiczenia pierwszej pomocy, symulacje sytuacji awaryjnych, konkursy z nagrodami. Do udziału zapraszane są rodziny pracowników. Można wykonać na miejscu podstawowe testy medyczne: zmierzyć poziom cukru i cholesterolu we krwi, ciśnienie, wykona spirometrię czy obliczy BMI i porozmawiać z dietetykiem. Dla dzieci organizowane są konkursy plastyczne na temat bezpieczeństwa ich rodziców w pracy i całej rodziny w życiu codziennym. Najlepsze prace wykorzystywane są jako ilustracje kalendarzy na kolejny rok.
Jednak najważniejszym przesłaniem każdego Dnia BHP jest przypomnienie, że bezpieczeństwo to priorytet naszej firmy, a dbać o bezpieczną pracę i zdrowie musimy przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę.

Tydzień promocji zdrowia

W ramach Tygodnia Promocji Zdrowia, który organizowany jest na jesieni we wszystkich zakładach należących do naszej Grupy, propagujemy zdrowe odżywianie, ruch, profilaktykę zdrowotną. Pracownicy Huty ArcelorMittal Warszawa i firm podwykonawczych mają możliwość wykonania dodatkowych badań i wypróbowania nowoczesnych metod terapeutycznych. Każdy dzień poświęcony jest innym problemom zdrowotnym.Tydzień zdrowia organizujemy w taki sposób, aby ułatwić dostęp do badań przede wszystkim pracownikom produkcji.

Zobowiązania

Naszą postawę i determinację obrazuje Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

W 2020 roku uzyskaliśmy certyfikat w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na zgodność z wymaganiami z normy ISO 45001:2018

Promieniowanie jonizujące

Zgodnie z art. 32c ust.2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U.2019 poz.1792)

ArcelorMittal Warszawa informuje, że prowadzona przez spółkę działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na stosowaniu na jej terenie urządzeń zawierających źródło promieniotwórcze oraz urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące nie ma negatywnego wpływu na ludzi i środowisko.

W wyniku prowadzonej działalności nie występują uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska.