Strona główna / Odpowiedzialna firma

Odpowiedzialna firma

ArcelorMittal Warszawa prowadzi przemyślaną i odpowiedzialną działalność uwzględniając wszystkie grupy interesariuszy. Dla naszych pracowników takie podejście oznacza konsekwentne działania w celu poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwój ich talentów i umiejętności. Dla naszego otoczenia oznacza ograniczanie wpływu na środowisko naturalne i wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych.

Relacje dobrosąsiedzkie

ArcelorMittal Warszawa aktywnie utrzymuje dobre stosunki z lokalną społecznością. Wierzymy, że wzajemny otwarty kontakt i rzetelna informacja stanowią niezbędny fundament relacji dobrosąsiedzkich.

Dowiedz się więcej

Informacje dla sąsiadów Huty

Huta po modernizacji znacznie ograniczyła odziaływanie na środowisko. Zakład przestrzega norm m. in. poziomu emisji pyłów i gazów oraz hałasu. Decydując się na bliskie sąsiedztwo, warto jednak pamiętać o kilku faktach.

Dowiedz się więcej

Wolontariat

Od lat organizujemy i wspieramy wolontariat pracowniczy oraz akcje społeczne. Pracownicy zaangażowani w działanie na rzecz społeczności lokalnych mogą liczyć na naszą pomoc na różnych płaszczyznach.

Dowiedz się więcej

Certyfikat ResponsibleSteel

Huta ArcelorMittal Warszawa ubiega się o certyfikat ResponsibleSteel™. To światowy standard, który ma na celu określenie zasad odpowiedzialnego wytwarzania stali dla całego sektora. Grupa ArcelorMittal jest jednym z liderów tego procesu i jako pierwsza w branży zaczęła audyty w europejskich zakładach.

Więcej

Ochrona środowiska

Zgodnie z zasadą Zrównoważonego Rozwoju czujemy się w pełni odpowiedzialni za wpływ działalności huty ArcelorMittal Warszawa na środowisko naturalne. Nasz zakład leży nieomal w środku dużego miasta oraz w sąsiedztwie rezerwatów przyrody. Traktujemy to jako dodatkowe zobowiązanie.

Więcej

Energia

Jako nowoczesna firma Huta ArcelorMittal Warszawa musi efektywnie wykorzystywać media energetyczne i paliwa. Aby to osiągnąć wprowadziliśmy system kontroli zużycia tych czynników, wyznaczyliśmy cele i przeprowadziliśmy działania, które poprawiają efektywność energetyczną Zakładu.

Więcej

Integracja i różnorodność

Naszym celem jest zbudowanie nowoczesnego, elastycznego miejsca pracy, w którym wszyscy są traktowani jednakowo i szanowani za wkład w rozwój organizacji. Wykorzystanie w pełni naszego potencjału pozwoli nam zwiększyć wydajność, pomoże zdefiniować nowe rynki i sprostać wyzwaniom dotyczącym współpracy z klientami. Będziemy również mogli w sposób innowacyjny i kreatywny odpowiedzieć na potrzeby naszych interesariuszy.

Więcej

Bezpieczeństwo i zdrowie

Bezpieczeństwo jest główną troską we wszystkich sferach działalności Huty ArcelorMittal Warszawa. Firma dokłada wszelkich starań, by zredukować do minimum ryzyko wypadku, zdarzenia potencjalnie wypadkowego, pożaru oraz każdego innego zagrożenia zdrowia lub życia wszystkich osób pracujących na terenie zakładu, zarówno własnych pracowników jak i firm podwykonawczych.

Dowiedz się więcej

Raport zrównoważonego rozwoju

ArcelorMittal Warszawa publikuje po raz pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju.
Dlatego, oprócz danych dotyczących roku 2023, przywołujemy w nim także informacje, dotyczące naszej działalności w latach poprzednich, które mogą być istotne dla naszych interesariuszy.

Zobacz raport

Ład korporacyjny

Zobowiązanie ArcelorMittal do przestrzegania wysokich standardów i stosowania najlepszych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, a także przejrzystość postępowania jest warunkiem koniecznym dla rozwoju firmy. Naszym zdaniem, dobre praktyki biznesowe warunkują sukcesy ekonomiczne osiągane w dłuższej perspektywie. Chcemy utrzymać naszą reputację w zakresie dotrzymywania wysokich standardów etycznych i zasad ładu korporacyjnego.

Więcej