100 lat Akademii Górniczo-Hutniczej

Strona główna / Artykuły / 100 lat Akademii Górniczo-Hutniczej

2 października w sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Bielany świętowaliśmy stulecie istnienia Akademii Górniczo-Hutniczej.

2 października w sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Bielany świętowaliśmy stulecie istnienia Akademii Górniczo-Hutniczej.

W uroczystości, współorganizowanej przez Hutę ArcelorMittal Warszawa, Stowarzyszenie Przyjaciół Huty Warszawa i władze Dzielnicy Bielany wzięło udział kilkaset osób. Wśród nich 73 absolwentów AGH – byłych i obecnych pracowników Huty Warszawa. Wśród tych ostatnich jest 13 kolegów: Robert Baldy, Marek Borek, Grzegorz Bratek, Rafał Ciepliński, Łukasz Drygała, Janusz Grzybek, Paweł Mirecki, Dariusz Rakowski, Piotr Sobol, Stanisław Szemela, Rafał Skowronek, Piotr Szwarczyński i Andrzej Pawłowski.
Spotkanie rozpoczął przedstawiciel AGH profesor Janusz Łuksza, który przez szereg lat pełnił funkcję dziekana Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej.

– Nie wszyscy pamiętają, że Uczelnia, której 100-lecie właśnie celebrujemy, została powołana dwukrotnie. 31 maja 1913 roku cesarz Franciszek Józef I zatwierdził utworzenie w Krakowie wyższej szkoły górniczej. Wybuch I Wojny Światowej uniemożliwił formalne powołanie Uczelni. 20 października 1919 roku Marszałek Józef Piłsudski dokonał uroczystego otwarcia Akademii Górniczej w Auli Uniwersytetu Jagiellońskiego – powiedział prof. Janusz Łuksza. – W roku 1922 powołany został Wydział Hutniczy. Dopiero w roku 1949 Uczelnia zmieniła nazwę na Akademia Górniczo-Hutnicza.
Profesor Janusz Łuksza opowiedział też o współpracy Huty Warszawa z Akademią Górniczo- Hutniczą, która z jednej strony polegała na pomocy w rozwiązywaniu problemów technologicznych i prowadzeniu prac badawczych (w tym celu w roku 1975 powołany został Zakład Badawczy AGH przy Hucie Warszawa), a z drugiej na kształceniu kadry inżynierskiej. Wydział Metalurgiczny AGH utworzył Punkt Konsultacyjny przy Hucie Warszawa, który działał w latach 1964 – 1996. Zajęcia prowadzono w systemie studiów wieczorowych. Prace laboratoryjne i projektowe odbywały się podczas weekendów na AGH w Krakowie. W latach 80-tych ubiegłego wieku niektóre roczniki liczyły nawet po 80 osób. W zajęciach dydaktycznych uczestniczyli głównie pracownicy Huty Warszawa, lecz mieli również możliwość studiowania pracownicy innych firm. Absolwenci otrzymywali dyplom ukończenia studiów inżynierskich na Wydziale Metalurgicznym AGH.
Obecnie Akademia Górniczo Hutnicza jest jedną z największych uczelni technicznych w Polsce. Na 16 wydziałach studiuje 30 tysięcy osób. AGH zatrudnia około 2 tys. pracowników naukowych, z których blisko 600 jest profesorami lub doktorami habilitowanymi.
– Bardzo Wam dziękuję za zaproszenie. Dzisiejsza uroczystość jest jedyną, jaka z okazji 100-lecia AGH odbywa się poza siedzibą Akademii. Jest mi tym bardziej miło, że widzę na sali moich byłych studentów – powiedział pan profesor.

Edward Arendzikowski opowiedział o pracy i doświadczeniach absolwentów AGH w dawnej Hucie Warszawa. – Studia w Krakowskiej Akademii są dla mnie do dziś ważnym wspomnieniem. Po ich ukończeniu pracowałem w warszawskiej hucie na różnych stanowiskach, aż do przejścia na emeryturę w 2001 roku.
– Mamy tu znakomitą klamrę pokazującą, jak nieprzerwana jest sztafeta warszawskich hutników, których wykształciła krakowska AGH. Moim promotorem był obecny tu profesor Janusz Łuksza, a w Hucie rozpocząłem pracę dokładnie w tym samym roku, w którym ją zakończył pan Edward Arendzikowski – powiedział Rafał Skowronek w wystąpieniu poświęconym dzisiejszym inżynierom pracującym w nowoczesnym zakładzie hutniczym, jakim jest ArcelorMittal Warszawa.
Burmistrz dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk przypomniał, że warszawska Huta odegrała rolę nie tylko przemysłową, ale i miastotwórczą. – To dzięki Hucie powstało na Bielanach wiele osiedli mieszkaniowych. To jej zawdzięczamy pierwszą linię metra, która została wytyczona właśnie do Huty, a obecnie wpływa na dalszy dynamiczny rozwój naszej dzielnicy.
– Ze stu lat działania Akademii Górniczo Hutniczej ponad 60 przypada na funkcjonowanie Huty Warszawa – powiedział Marek Kempa, prezes zarządu ArcelorMittal Warszawa.
-Jednak już wiele lat wcześniej, zanim warszawska huta rozpoczęła produkcję, w murach AGH zdobywali wiedzę przyszli inżynierowie, którzy potem ją budowali i tworzyli jej pierwsze kadry. W 2019 roku, w stulecie istnienia akademii, nasza nowoczesna Huta ArcelorMittal Warszawa zarządzana jest przez zespół, którego wielu członków zdobywało wykształcenie właśnie w murach AGH. Jej absolwenci kierują dziś wszystkimi wydziałami produkcyjnymi warszawskiej Huty: Rafał Skowronek Stalownią, Janusz Grzybek i Grzegorz Bratek Walcownią, a Robert Baldy Wykańczalnią – podkreślił Marek Kempa. – To pokazuje, jak dużo zawdzięczamy szacownej krakowskiej jubilatce. W imieniu całej wielotysięcznej społeczności hutników warszawskich składamy gratulacje z okazji stulecia AGH. Życzymy kolejnych stu lat wspaniałej działalności dydaktycznej i naukowej, odpowiadającej z sukcesem na wyzwania współczesnego przemysłu – powiedział na zakończenie Marek Kempa, przekazując na ręce profesora Janusza Łukszy list gratulacyjny do rektora AGH profesora Tadeusza Słomki.