ArcelorMittal chce zmniejszyć emisje CO2 o 30 proc. do 2030 roku

Strona główna / Artykuły / ArcelorMittal chce zmniejszyć emisje CO2 o 30 proc. do 2030 roku

ArcelorMittal stawia sobie za cel zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w Europie o 30 procent do 2030 roku, co ma wesprzeć koncepcję Zielonego Ładu przyjętego przez Komisję Europejską. Cel ten wpisuje się w plan firmy ogłoszony w maju tego roku, by osiągnąć neutralność klimatyczną w Europie do roku 2050.

ArcelorMittal stawia sobie za cel zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w Europie o 30 procent do 2030 roku, co ma wesprzeć koncepcję Zielonego Ładu przyjętego przez Komisję Europejską. Cel ten wpisuje się w plan firmy ogłoszony w maju tego roku, by osiągnąć neutralność klimatyczną w Europie do roku 2050.

By zredukować emisje CO2 w Europie o 30 proc., ArcelorMittal będzie bazował na trzech różnych ścieżkach:

– procesy hutnicze prowadzone w oparciu o czystą energię, np. wykorzystanie w produkcji wodoru, a także bezpośredniej elektrolizy.
– przetwarzanie dwutlenku węgla – wykorzystanie w procesach hutniczych zamiast paliw kopalnych takich surowców jak biomasa, co pozwoli na obniżenie emisyjności hutnictwa
– przechwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla – przy utrzymaniu obecnej metody produkcji stali emisje dwutlenku węgla będą przechwycone i zmagazynowane lub ponownie wykorzystywane, a nie emitowane do powietrza.
Inicjatywy i technologie, które są wdrażane lub planowane przez ArcelorMittal w Europie:
– Carbalyst – metoda polegająca na zamianie gazów hutniczych z wielkiego pieca w bioetanol. Ten projekt o wartości 120 mln euro realizowany w ArcelorMittal w Gandawie zakończy się w 2020 r.
– IGAR – technologia przechwytywania CO2 z procesów wielkopiecowych i zamiany na gaz syntetyczny, który może zastąpić paliwa kopalne do redukcji rudy żelaza w procesie wielkopiecowym. Projekt pilotażowy prowadzony jest obecnie w ArcelorMittal w Dunkierce (Francja).  
– Torero – projekt o wartości 40 mln euro, który zakłada produkcję biowęgla z odpadów drzewnych. Taki biowęgiel ma zastąpić paliwa kopalne obecnie używane w wielkim piecu. Pierwszy taki projekt powstaje w Gandawie, a jego uruchomienie przewidziane jest na rok 2020.
– Redukcja rudy żelaza za pomocą wodoru – inwestycja warta 65 mln euro prowadzona jest w Hamburgu (Niemcy). Pozwoli ona zwiększyć użycie wodoru w procesie bezpośredniej redukcji rudy żelaza.
– Przechwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla – połączenie przełomowych technologii pozwalających zmniejszyć koszty przechwytywania, oczyszczania i skraplania CO2 powstałego z gazów odpadowych. Projekt rozpocznie się w ArcelorMittal Dunkierka w 2020 roku i już w kolejnym roku umożliwi przechwytywanie z gazów hutniczych 0,5 ton metrycznych CO2 na godzinę. 

Więcej informacji o działaniach ArcelorMittal na rzecz klimatu znajduje się :