ArcelorMittal Warszawa ma certyfikat ResponsibleSteel

Strona główna / Artykuły / Aktualności / ArcelorMittal Warszawa ma certyfikat ResponsibleSteel™

ArcelorMittal Warszawa 24 stycznia 2023 r. znalazła się w gronie firm, które otrzymały certyfikat ResponsibleSteel™. Po zakończonym pomyślnie audycie, spółka otrzymała certyfikat potwierdzający spełnianie wszystkich kryteriów ujętych w standardzie.

Audyt został przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą DNV Poland – audytora akredytowanego przez organizację ResponsibleSteel™.

Audyty w ArcelorMittal Warszawa odbyły się w maju i we wrześniu 2022 roku. Obejmowały one weryfikację naszych działań pod kątem rygorystycznych wymogów, których realizacja była sprawdzana przez audytorów nie tylko na podstawie otrzymanych dokumentów, ale również podczas rozmów z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Kryteria dotyczą kwestii społecznych i środowiskowych przypisanych do 12 zasad. Dla przykładu, aspekty społeczne obejmują: etykę biznesową, relacje z pracownikami i społecznościami lokalnymi, prawa człowieka i prawo pracy. Kryteria środowiskowe obejmują między innymi zmiany klimatu, emisje, zarządzanie gospodarką wodną oraz bioróżnorodność.

Ten certyfikat to wielkie wyróżnienie dla ArcelorMittal Warszawa, ale również zobowiązanie względem naszych interesariuszy. Nasi klienci, nasi pracownicy i nasi sąsiedzi tworzący społeczność lokalną, oczekują od nas produkcji stali wysokiej jakości z poszanowaniem najwyższych standardów społecznych i środowiskowych. Certyfikat ResponsibleSteel™ potwierdza, że umiemy to robić. Jesteśmy z tego dumni a zarazem czujemy się zobowiązani do dalszego zrównoważonego rozwoju ArcelorMittal Warszawa w nadchodzących latach. – powiedział Artur Gierwatowski, dyrektor generalny warszawskiej Huty.

Przeczytaj informację o certyfikacie dla Huty ArcelorMittal Warszawa na stronie ResponsibleSteel.