Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w ArcelorMittal Warszawa

Strona główna / Artykuły / Aktualności / Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w ArcelorMittal Warszawa

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia ArcelorMittal obchodziliśmy w Warszawie już po raz dziewiętnasty. W tym roku nasze obchody przeniosły się przed Wydział Stalowni, ponadto zatrzymaliśmy produkcję, by jak największa część załogi mogła wziąć udział w tym wydarzeniu.

Wzięło w nim udział około 250 osób – pracowników i gości, wśród których byli zastępcy burmistrza Dzielnicy Bielany Włodzimierz Piątkowski i Andrzej Malina, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy Robert Cienszkowski, Franciszek Piotrowski oraz przewodniczący obydwu związków zawodowych, działających w ArcelorMittal Warszawa – Renata Lasocka i Grzegorz Antkiewicz.

Dzień BHP rozpoczął się od projekcji filmu przygotowanego przez Grupę i wyświetlanego w tym dniu we wszystkich zakładach ArcelorMittal na całym świecie. W tym roku film był zwiastunem nowej kampanii Belive in Zero (Uwierz w zero wypadków) pokazującym wypowiedzi pracowników różnego szczebla na temat ich wiary w cel: zero wypadków. By uwierzyć w zero wypadków musimy przede wszystkim uznać, że jest to cel realny. Jak powiedział Geert van Poelvoorde CEO ArcelorMittal Europe: „Nie ma wątpliwości, iż mamy wszystkie narzędzia by go osiągnąć, jak również dowody, iż jest to możliwe, co udowadniają ludzie w naszej organizacji. Analizując wypadki, które miały miejsce w różnych zakładach Grupy dochodzimy niezmiennie do jednego wniosku – wszystkich ich można było uniknąć. I to niewątpliwie znaczy, iż nawet nie powinniśmy zadawać pytania: czy wierzysz w zero wypadków?

Rozpoczynając swoje wystąpienie po projekcji filmu Artur Gierwatowski Dyrektor Generalny ArcelorMittal Warszawa zadał pytanie: Kto z nas wierzy w zero wypadków? I poprosił o podniesienie ręki, tych, którzy wierzą. – Widać, iż nie jest takich wielu i właśnie to obrazuje, jaką drogę musimy przejść, by w realizację tego celu uwierzyć.

Artur Gierwatowski podkreślał, jak bardzo ważne jest dla organizacji bezpieczeństwo i ludzie. – Pamiętajmy, bezpieczeństwo jest przede wszystkim dla nas! To nam powinno najbardziej zależeć żebyśmy my i nasi koledzy, cali, zdrowi, wracali do domu.

Dyrektor generalny podkreślał, że każdy wypadek to przede wszystkim tragedia rodziny – większa niż samego poszkodowanego. To również dramat kolegów i przyjaciół. – To na koniec problem przełożonych, liderów liniowych, liderów zmiany, kierowników i mój – w zakresie odpowiedzialności prawnej – stwierdził Artur Gierwatowski – Ja osobiście wierzę bardzo mocno, że bezpieczeństwo to też wstęp do jakości, produktywności i na koniec do tego, do czego spółki są stworzone – zarabiania pieniędzy – dającego nam możliwości pracy. Nie ma jakości, nie ma wydajności, nie ma zadowolenia pracowników – kiedy nie ma bezpieczeństwa. Ale nie ma też bezpieczeństwa bez ludzi, bo pamiętajmy że to my je tworzymy!– mówił Artur Gierwatowski

Analizy wypadków w AM ale też dane ogólnodostępne pokazują, że najwięcej wypadków wynika z braku przestrzegania reguł i procedur. Braku stosowania środków ppe, czy z czystego bezmyślnego działania. Historia ostatnich lat z naszego zakładu, wypadek w Wykańczalni z ubiegłego roku czy ten z laboratorium chemicznego z lutego br. tylko potwierdzają tę tezę!

Dobry, zgrany zespół jakim jesteśmy, narzędzia, którymi dysponujemy, środki jakie możemy przeznaczyć jako jedni z niewielu na bezpieczeństwo, zapewnia mnie, że wszyscy możemy i musimy uwierzyć zero wypadków! zakończył Dyrektor Generalny.

Podczas Dnia BHP wręczono nagrody:

Osobom, które zgłosiły incydenty o potencjalnie poważnych konsekwencjach: Kamili Plucie z UR Wykańczalni, Witoldowi Witkowskiemu oraz Erykowi Delurze ze Stalowni. Nagrody otrzymały również osoby, które złożyły największą liczbę wniosków zgłaszających incydenty dotyczące bezpieczeństwa: Witold Witkowski ze Stalowni, który zgłosił rekordową liczbę 142 wniosków, Paweł Antonik ze Stalowni, (88 wnioski) oraz Maciej Kryśkiewicz UR Walcowni, (81 wniosków).

Nagrodę główną za najlepszy wniosek innowacyjny w roku 2023 otrzymał Maciej Stawecki z Utrzymania Ruchu Walcowni.

Przyznano również nagrodę dodatkową dla Roberta Przewłockiego z Utrzymania Ruchu Stalowni za rekordową liczbę złożonych i dobrze ocenionych wniosków innowacyjnych (11 wniosków). Ogółem od kwietnia 2023 zostały złożone 44 wnioski innowacyjne, a 38 z nich zostało nagrodzonych.

Podczas Dnia BHP odbył się pokaz ćwiczeń Państwowej Straży Pożarnej , polegający na symulacji zderzenia lokomotywy z samochodem osobowym. Zademonstrowano prawidłowe uwalnianie poszkodowanego z uszkodzonego samochodu oraz ocenę własnego bezpieczeństwa. Ponadto PSP oferowała wszystkim chętnym ćwiczenia z gaśnicą oraz kocem gaśniczym.

Przedstawiciele Fundacji A.R.T. informowali o trwającym programie wsparcia psychologicznego dla pracowników Huty i jej spółek.

Uczestnicy mogli samodzielnie przećwiczyć użycie AED, za co otrzymywali w nagrodę podręczne apteczki.

Odbył się także drużynowy QUIZ o BHP z nagrodami, który wygrała drużyna Walcowni.

Do dyspozycji uczestników były również testowanie alkogogli, symulatora dachowania i zderzeń oraz potrawy z grilla.

Wszyscy chętni mogli też wykonać RTG płuc w podstawionym na cały dzień ambulansie. W obchodach tegorocznego Dnia BHP wzięła udział rekordowa liczba osób.