Huta ArcelorMittal Warszawa inwestuje w ochronę środowiska

Strona główna / Artykuły / Huta ArcelorMittal Warszawa inwestuje w ochronę środowiska

Huta ArcelorMittal Warszawa opracowała na najbliższe lata strategię inwestycji środowiskowych, skierowanych głównie na obniżenie emisji hałasu. Dwa projekty zostały już uruchomione, następne są na etapie opracowywania koncepcji i dokumentacji, a ich realizacja, w zależności od sytuacji ekonomicznej zakładu, przewidziana została na kolejne lata.

Huta ArcelorMittal Warszawa od wielu lat spełnia wszelkie obowiązujące normy, dotyczące emisji pyłów, gazów, gospodarki odpadami czy emisji hałasu. Jednak mieszkańcom osiedli, które niestety powstają w coraz bliższym sąsiedztwie zakładu, zaczynają przeszkadzać odgłosy produkcji. Warto podkreślić, że Huta produkuje stal na tym terenie nieprzerwanie od ponad sześćdziesięciu lat. Obecnie hałasuje znaczniej mniej niż kiedyś, ponieważ zlikwidowano pięć starych wydziałów produkcyjnych, które działały od lat `60 ubiegłego wieku.
Wychodząc dobrowolnie naprzeciw postulatom coraz bliższych sąsiadów, kierownictwo Huty zleciło w ubiegłym roku specjalistycznej firmie zewnętrznej wykonanie aktualizacji mapy akustycznej zakładu. Analiza miała na celu uaktualnienie wskazań oraz opracowanie planów modernizacyjnych, jakim warto poddać wybrane instalacje.

Powiększenie okapu na piecem elektrycznym

W 2020 roku o 1/3 zostanie powiększona objętość okapu nad piecem elektrycznym, w którym przetapiany jest złom. Pozwoli to usprawnić jeszcze bardziej odciąg spalin i ograniczyć hałas. Dodatkowo zostanie wyremontowany i doszczelniony dach hali Stalowni na wysokości pieca elektrycznego. Montaż okapu rozpocznie się w kwietniu 2020. Zakończenie inwestycji jest planowane jeszcze w tym roku.

Nowa chłodnia wentylatorowa Wykańczalni

Drugim projektem, który będzie realizowany w 2020 roku jest budowa nowoczesnej chłodni. Obecna instalacja chłodząca urządzenia Wykańczalni położona jest dość blisko granicy terenu Huty. Szum chłodni przeszkadza mieszkańcom nowych domów, które wyrosły tuż za ogrodzeniem zakładu przy ulicy Rokokowej. Wychodząc naprzeciw ich prośbom, podjęto decyzję o budowie nowej chłodni, która zastąpi obecną i zostanie usytuowana z dala od granic Huty, między halami produkcyjnymi. Będą one stanowiły naturalną osłonę akustyczną dla nowej instalacji. Zbudowana w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczne chłodnia będzie pracowała ciszej. Uruchomienie nowej instalacji planowane jest na pierwszy kwartał 2021 roku.

Izolacja akustyczna

Dalsze działania dotyczą kolejnych instalacji Huty. W planach jest wykorzystanie rozwiązań, które pozwolą ograniczyć hałas w rejonie hali Wykańczalni, Odpylni, Instalacji Uzdatniania Wody oraz Stalowni. Projekty te, w zależności od sytuacji ekonomicznej zakładu, będą realizowane w kolejnych latach.

Jak widać, Huta ArcelorMittal Warszawa podejmuje wszelkie możliwie działania, by ograniczyć słyszalność swojej produkcji. Warto jednak podkreślić, że osoby podejmujące decyzję o zamieszkaniu bezpośrednio za ogrodzeniem wielkiego zakładu metalurgicznego, którzy działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, powinny być świadome konsekwencji takiego sąsiedztwa.