Huty się bronią przed oszustami podatkowymi

Strona główna / Artykuły / Huty się bronią przed oszustami podatkowymi

W ostatnich tygodniach opinia publiczna - a w szczególności pracownicy Huty otrzymywali wiele informacji na temat nieprawidłowości w obrocie prętami żebrowanymi na polskim rynku.

W ostatnich tygodniach opinia publiczna – a w szczególności pracownicy Huty otrzymywali wiele informacji na temat nieprawidłowości w obrocie prętami żebrowanymi na polskim rynku.

Problem narastał od kilkunastu miesięcy. Polega on na nielegalnym handlu prętami żebrowanym z pominięciem 23-procentowego podatku VAT. W jaki sposób dotyka on uczciwych producentów?

– Nie jesteśmy w stanie konkurować z oszustami, którzy zakładają fikcyjne firmy, sprowadzają do Polski pręty żebrowane i przy sprzedaży tych wyrobów nie odprowadzają podatku VAT. Tym sposobem mogą zaoferować odbiorcom niższą cenę. Sprzedając pręty o 10% taniej chowają do kieszeni pozostałe 13% – tłumaczy Dariusz Marchewka, wiceprezes i dyrektor finansowy ArcelorMittal Warszawa – W dobie kryzysu każdy szuka oszczędności, odbiorcy chętnie kupują te tańsze wyroby. Uczciwy przedsiębiorca – taki jak nasza huta – nie ma szans.

Skala tego procederu osiągnęła taki poziom, że huta przestała otrzymywać zamówienia na pręty żebrowane z polskiego rynku. To spowodowało 10-dniowy postój naszego zakładu na przełomie stycznia i lutego, o którym poinformowaliśmy środki masowego przekazu.

Jak wygląda obecna sytuacja?

Dzięki zmasowanym działaniom zainteresowanych hut, Hutniczej Izby Przemysłowo Handlowej, ABW, CBŚ, Urzędu Kontroli Skarbowej i prokuratury dokonano kilku aresztowań nieuczciwych pośredników handlujących prętami żebrowanymi.

– W naszym przekonaniu te służby podejmują odpowiednie działania. Mimo to zjawisko nie maleje. Problem polega na tym, że nielegalne transakcje są dokonywane głównie przez bardzo wiele małych podmiotów, które są zakładane na okres trzech – czterech miesięcy – podkreśla Dariusz Marchewka.

Jakie jest zatem rozwiązanie?

-Naszym zdaniem najlepszym, sprawdzonym już w wielu krajach sposobem jest zastosowanie tzw. odwróconego naliczania podatku VAT. W tym układzie nie dochodzi do przepływu pieniądza z tytułu VAT w całym łańcuchu pośredników, tylko na końcu tego procesu – mówi dyrektor finansowy ArcelorMittal Warszawa.

Światło w tunelu

Wydaje się, że do tego rozwiania udało się przekonać także administrację publiczną. 19 lutego b.r., po spotkaniu ministra Rostowskiego z przedstawicielami polskich hut i HIPH Ministerstwo Finansów przekazało PAP komunikat, w którym napisano między innymi: „Jeszcze w tym roku będzie możliwe wprowadzenie tzw. odwróconego VAT w handlu prętami stalowymi – poinformował we wtorek PAP wiceminister finansów Maciej Grabowski. Jego zdaniem to najlepsze rozwiązanie w walce z wyłudzeniami VAT. Wymaga ono jednak decyzji przyjętej jednogłośnie przez Radę UE, na podstawie złożonego przez Polskę za pośrednictwem Komisji Europejskiej dobrze umotywowanego wniosku derogacyjnego”.

Wiceminister zaznaczył, że przyznanie derogacji jest procesem czasochłonnym, w związku z tym ministerstwo niezwłocznie wprowadzi także inne rozwiązania legislacyjne, które przyczynią się do zmniejszenia skali nadużyć w podatku VAT w handlu prętami stalowymi. Chodzi np. o skrócenie okresów rozliczeniowych w VAT do jednego miesiąca dla obrotu niektórymi towarami, w szczególności prętami stalowymi, oraz wprowadzenie w tym obszarze instytucji tzw. odpowiedzialności solidarnej.

– Jesteśmy dobrej myśli – podkreśla Dariusz Marchewka – Na pewno pierwsza połowa roku nie będzie dla nas łatwa, choć skupiamy się w coraz większym stopniu na produkcji prętów ze stali specjalnej. Ale widzimy już światło w tunelu. Jest wola ostatecznego zablokowania nielegalnego obrotu prętami żebrowanymi w Polsce. Teraz kluczowy jest czas, w jakim uda się tego dokonać – podkreśla dyrektor finansowy Huty ArcelorMittal Warszawa.

Produkcja Huty wróci do normy?

Wygląda na to, że nasza obrona przed oszustami zaczyna być skuteczna. Zyska na tym budżet państwa, który tracił wielomilionowe kwoty z powodu nieodprowadzania podatku VAT. Jest nadzieja, że załogi uczciwych hut wrócą do normalnego rytmu produkcji. Podziękowania należą się wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w tę walkę oraz organizacjom związków zawodowych, które poparły działania branży i wystosowały wspólny apel do Rządu:

“Mając na uwadze dobro polskiego przemysłu hutniczego, ochronę miejsc pracy oraz dobro uczciwych podatników, wspólnie apelujemy do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej o przyjęcie, jako priorytetu w pracach na najbliższe dni, rozwiązań legislacyjnych w postaci mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT w handlu prętami zbrojeniowymi” – napisali w stanowisku przedstawiciele pracodawców i związków zawodowych przemysłu hutniczego.