Jubileusz 60 – lecia

Strona główna / Artykuły / Jubileusz 60 – lecia

Od Huty Warszawa do ArcelorMittal Warszawa” to tytuł filmu dokumentalnego, który został stworzony z okazji 60-lecia Huty. Jako pierwsi obejrzeli go 11 maja goście zaproszeni na uroczyste spotkanie na terenie zakładu. W ogromnym namiocie zgromadzili się byli i obecni pracownicy Huty, jej kontrahenci i współpracownicy.

Od Huty Warszawa do ArcelorMittal Warszawa” to tytuł filmu dokumentalnego, który został stworzony z okazji 60-lecia Huty. Jako pierwsi obejrzeli go 11 maja  goście zaproszeni na uroczyste spotkanie  na terenie zakładu. W ogromnym namiocie zgromadzili się byli i obecni pracownicy Huty, jej kontrahenci i współpracownicy. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Dzielnicy Bielany: Tomasz Mencina, wiceburmistrzowie Grzegorz Pietruczuk, Włodzimierz Piątkowski oraz wiceprzewodnicząca rady Dzielnicy Anna Czarnecka. Poseł na Sejm Jolanta Fabisiak, która nie mogła dotrzeć do Huty,  w  liście przekazała gratulacje i życzenia warszawskim hutnikom. „To oni byli współgospodarzami naszej Dzielnicy i stworzyli swoistą kulturę i klimat Bielan. (…) Huta jest ważna dla Warszawy i Bielan, dlatego popieram zamysł zmiany nazwy stacji metra „Młociny” na „Młociny – Huta” – napisała pani poseł.

Gospodarzami  jubileuszowego spotkania byli członkowie zarządu ArcelorMittal Warszawa: prezes Marek KempaAlina Bielecka i Dariusz Marchewka. Na sali byli też goście z ArcelorMittal Poland na czele z dyrektorem generalnym  Geertem Verbeeckem.  


Lutz Bandusch, dyrektor wykonawczy dywizji prętów i walcówek ArcelorMittal Europe, do której należy Huta ArcelorMittal Warszawa   na jubileusz Huty ArcelorMittal Warszawa przyleciał specjalnie z Hamburga. W swoim wystąpieniu podkreślił, że jest wielkim fanem warszawskiej Huty, że będzie ją wspierał i że widzi przed nią przynamniej 60 lat dalszego rozwoju – co zostało nagrodzone przez obecnych gromkimi brawami.

Marek Kempa podkreślił, że  kolejne pokolenia  warszawskich hutników łączy jedna ważna cecha:  stawiali i stawiają dobro Huty zawsze na pierwszym miejscu. –  Tak było kiedy budowano  Hutę i jej kadrę, tak było w czasie strajków, kiedy zatrzymując produkcję pracownicy dbali o to,  by nie ucierpiały urządzenia. Tak było w początku lat `90, kiedy –  by ratować popadający w trudności finansowe zakład – hutnicy dobrowolnie ograniczyli swoje zarobki czekając na inwestora – powiedział prezes Huty.  – Huta to dużo więcej niż nowoczesny zakład,  mający świetne wyniki, z których  jesteśmy dumni. Huta to wielopokoleniowa społeczność,  do której mam zaszczyt należeć.  Całej tej społeczności, wszystkim warszawskim hutnikom, starym i  młodym,  gratuluję 60 lat i życzę przynajmniej kolejnych sześćdziesięciu!.

Medal pamiątkowy z okazji 60-lecia Huty w dowód  uznania i podziękowania  został przyznany przedstawicielom hutniczej społeczności; byłym dyrektorom Huty Warszawa: Tadeuszowi KonradowiJerzemu  Trześniewskiemu,   Andrzejowi GorzelakowiZenonowi Banasiukowi oraz byłym prezesom Huty ArcelorMittal  Warszawa Markowi Serafinowi i Henrykowi Hulinowi. Wyróżniono też byłych i obecnych pracowników Huty: Józefa Puzio, który od 58 lat wspiera hutę swoją ogromną wiedzą i entuzjazmem, Jana  Nowickiego, dla którego Huta była i nadal jest wielką pasją – poświęcił jej całe swoje życie zawodowe. Ryszarda Kołtuna, autora rozwiązań technicznych z których Huta korzysta od lat, Edwarda Koźmika, który dba o energetykę i nieruchomości.  Medale otrzymali także :Janusz GrzybekIreneusz KędzierskiJan Woliński,  Krzysztof  PłonkaEwa KarpińskaKrystyna AntosMirosław GłowalaJan MałekStefan Murawski.  Przewodniczący związków zawodowych działających w Hucie: Lesław Korzeniewicz i Grzegorz Stańczyk odebrali pamiątkowy medal  w imieniu wszystkich członków  organizacji związkowych.

Medal został także przekazany na ręce Adama Szymańskiego  przedstawiciela  Stowarzyszenia Historycznego Solidarność  Huty Warszawa, a także autora wielu zdjęć, które ilustrują historię Huty Warszawa, oraz Jerzego Trześniewskiego,  przewodniczącego  Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa Warszawscy Hutnicy.

– Chcielibyśmy uhonorować tym medalem także przyjaciół, których Huta ma w Dzielnicy Bielany. Zapraszamy do nas pana burmistrza Tomasza Mencinę, jako reprezentanta zarządu Dzielnicy Bielany  oraz panią Annę Czarnecką, jako reprezentantkę Rady Dzielnicy  – powiedział Marek Kempa.


Na zakończenie medale otrzymali także  Lutz Bandusch i członkowie zarządu Huty ArcelorMittal Warszawa.


Jak na urodziny przystało były też upominki. Przekazali je zarządowi: rektor Akademii Wychowania Fizycznego Andrzej Mastalerz, Komendant Miejskiej Straży Pożarnej Leszek Smuniewski, Przedstawiciele firmy Zarmen:  Zbigniew KoncewiczJarosław Topolski i Aneta RokickaJan Guz – reprezentujący Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, oraz  Zdzisław i Anna Bik z firmy Fassing i Karbon 2. Pięknego Kuziennika podarowała HSW Kuźnia ze Stalowej Woli. Huta otrzymała liczne listy gratulacyjne: m.in. od Dzielnicy BielanyInstytutu Metalurgii ŻelazaHutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, od firm PKP CargoZM RopczyceEko Energii.