Lider Zarządzania 2017

Strona główna / Artykuły / Lider Zarządzania 2017

6 lutego 2018 w Pałacu Kaz­imier­zowskim w pięknej Sali Sen­atu Uni­w­er­sytetu Warszawskiego odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w XVIII edy­cji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi pod Hon­orowym Patronatem Min­is­tra Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej. Konkurs organizuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

6 lutego 2018 w Pałacu Kaz­imier­zowskim w pięknej Sali Sen­atu Uni­w­er­sytetu Warszawskiego odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w XVIII edy­cji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi pod Hon­orowym Patronatem Min­is­tra Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej. Konkurs organizuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Kapituła Nagrody do grona laureatów wybrała 11 firm. W tej ścisłej czołówce znalazła się Huta ArcelorMittal Warszawa, która otrzymała Wyróżnienie 2017 – za systematyczne doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi.
Do uczest­nictwa w Konkur­sie zapraszane są najlepsze firmy. Jego celem jest propagowa­nie wiedzy, skutecznych rozwiązań, dobrych prak­tyk i tworzenie stan­dardów zarządza­nia zasobami ludzkimi.
Huta ArcelorMittal Warszawa po raz kolejny otrzymała również Cer­ty­fikat “Pro­fesjon­alne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2017” oraz Dyplom uznania od Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej za efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi.