ArcelorMittal Warszawa w finale konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Strona główna / Artykuły / ArcelorMittal Warszawa w finale konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

W XVI edycji konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi Huta ArcelorMittal Warszawa została zakwalifikowana do grona finalistów i otrzymała Certyfikat Profesjonalne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

W XVI edycji konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi Huta ArcelorMittal Warszawa została zakwalifikowana do grona finalistów i otrzymała Certyfikat Profesjonalne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. 

Organizatorem konkursu jest Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPSS), z siedzibą w Warszawie. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy i najlepszych doświadczeń praktycznych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi poprzez wyróżnianie organizacji, które odnoszą sukcesy w tej dziedzinie.

Ocena dokonywana jest najpierw na podstawie ankiety składającej się z 90 pytań. Dotyczą one przede wszystkim struktury zarządzania kadrami, strategii oraz realizowanych programów. Te organizacje, które zostają zakwalifikowane do II etapu konkursu poddawane są dodatkowo ocenie audytorów – ekspertów.
Kryteria oceny obejmują obszar wyników, czyli efektywność pracy oraz satysfakcję klienta (pracowników) a także obszar funkcjonowania systemu zarządzania zasobami ludzkimi, czyli strategię, organizację, procesy i techniki. Konkurs został objęty patronatem honorowym ministra pracy i polityki społecznej.

Certyfikat przyznany ArcelorMittal Warszawa odebrała dyrektor Alina Bielecka podczas gali, która odbyła się 15 grudnia. Wzięli w niej udział między innymi: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Renata Szczęch, prof. UW dr hab. Jacek Męcina oraz wiceprezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Janusz Pietkiewicz.