Huta ogranicza emisję pyłów i hałas

Strona główna / Artykuły / Huta ogranicza emisję pyłów i hałas

Od października ubiegłego roku do czerwca 2018 Huta została poddana dwukrotnie kontroli Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ). W sumie inspektorzy spędzili w Hucie ponad 3,5 miesiąca. Przeprowadzone w tym czasie trzykrotnie pomiary emisji pyłów i hałasu wykazały, że Huta ArcelorMittal Warszawa nie przekracza dopuszczalnych norm.

Od października ubiegłego roku do czerwca 2018 Huta została poddana dwukrotnie kontroli Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ). W sumie inspektorzy spędzili w Hucie ponad 3,5 miesiąca. Przeprowadzone w tym czasie trzykrotnie pomiary emisji pyłów i hałasu wykazały, że Huta ArcelorMittal Warszawa nie przekracza dopuszczalnych norm.

Ostatnia kontrola WIOŚ została przeprowadzona od 24 marca do 4 czerwca 2018. Było w nią zaangażowanych z ramienia Inspekcji 9 osób – w tym inspektorzy i specjaliści wykonujący pomiary kontrolne. Sprawdzano czy nasz zakład przestrzega wymagań ochrony środowiska, weryfikowano jakość dostarczanych danych, sposób zarządzania odpadami, prawidłowość wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.

W czasie kontroli wykonano pomiary emisji pyłów i gazów (9 maja b.r. z pieca elektrycznego na stalowni, a 27 kwietnia z pieca grzewczego na walcowni). Poprzednio analogiczne pomiary zostały zrobione w październiku 2017 roku oraz dodatkowo, na nasze zlecenie, w grudniu 2017. Wszystkie wykazały stężenia na niskim poziomie, poniżej norm BAT (normy określające emisję przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii).

Pokazały one także, że emisje pyłu są mniejsze niż te, które były rejestrowane w trakcie wcześniejszych pomiarów, na przestrzeni ostatnich kilku lat. Mimo nie notowanych ostatnio przekroczeń – podjęliśmy szereg działań, żeby jeszcze skuteczniej wychwytywać pyły. Zmienione zostały tkaniny filtracyjne worków, do których odciągany jest pył. Są one obecnie szczelniejsze i bardziej odporne na wysoką temperaturę. Mimo iż producent gwarantuje prawidłową pracę worków przez dwa lata, postanowiliśmy wymieniać je wszystkie co roku, niezależnie od stanu technicznego. Kosztuje to dodatkowo ponad 250 tys.zł., ale daje gwarancję, że nie przeoczyliśmy żadnej nieszczelności czy uszkodzenia. Wymieniamy również częściej elementy wsporcze worków – tzw, kosze, żeby uniknąć sytuacji, w której nadmiernie wykrzywiona konstrukcja powoduje przecieranie worka. Wymieniliśmy też niektóre elementy i układy systemu sterującego pracą silników elektrycznych wentylatorów odciągających pył z pieca elektrycznego, co zwiększyło ich niezawodność.

Przeprowadzone pomiary objęły również emisję gazów z pieca stalowniczego, potwierdzając, że ich poziom nie przekracza normy. To samo potwierdziły wyniki pomiaru emisji pyłów i gazów z pieca grzewczego na walcowni.

W czasie ostatniej kontroli WIOŚ wykonano pomiary hałasu w dwóch punktach (ul. Heroldów 12 – Seminarium i ul. Improwizacji 5). Ponadto w grudniu 2017 dodatkowo zleciliśmy pomiary hałasu w 4 punktach (ul. Rokokowa , ul. Wólczyńska, ul Improwizacji przy Seminarium, przy ul Nocznickiego).

Wszystkie pomiary odbywały się w nocy, ponieważ w czasie dnia poziom hałasu generowanego przez komunikację jest za wysoki, by można było odróżnić od tła hałas pochodzący z Huty. Wszystkie pomiary wykazały, że poza granicami zakładu dopuszczalny poziom hałasu nie został przekroczony. Warto podkreślić, że w kwestii ograniczania hałasu także podejmujemy szereg działań. W początku roku wymieniliśmy część bram w budynkach Wykańczalni i Stalowni na bramy rolowane, które zamykane są automatycznie. Obecnie jest w trakcie wymiany brama samochodowa na Stalowni – bramy kolejowe zostały już wymienione. W najbliższych tygodniach będziemy montować tłumik w rejonie wylotu pary na dachu Stalowni – ponieważ jest on także źródłem hałasu. Te wszystkie działania mają na celu poprawę komfortu akustycznego wokół Huty.