Strona główna / Strategia podatkowa

Strategia podatkowa

Strategia podatkowa ArcelorMittal Warszawa

ArcelorMittal Warszawa Sp. z o. o. jest częścią grupy ArcelorMittal – wiodącego producenta stali na świecie, prowadzącego działalność w 60 krajach.
ArcelorMittal dąży do zapewnienia najwyższego standardu przestrzegania przepisów podatkowych.

Nasze działania w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym prowadzimy w sposób odpowiedzialny i przejrzysty. Na bieżąco monitorujemy przepisy krajowe i międzynarodowe, ale obszar ten postrzegamy nie tylko przez pryzmat regulacji – wiemy, że jest on ważny dla naszych interesariuszy, stanowi też jeden z ważnych obszarów odpowiedzialności biznesu.
Kładziemy nacisk na przeciwdziałanie wszelkim nieprawidłowościom i praktykom niezgodnym z zasadami etyki.

Zapoznaj się z informacją o strategii podatkowej zrealizowanej w 2020 roku.

Zapoznaj się z informacją o strategii podatkowej zrealizowanej w 2021 roku.

Zapoznaj się z informacją o strategii podatkowej zrealizowanej w 2022 roku.