Wyciszamy produkcję

Strona główna / Artykuły / Aktualności / Wyciszamy produkcję

W grudniu 2022 roku sfinalizowany został kolejny projekt, mający na celu wyciszanie obiektów Huty ArcelorMittal Warszawa. Polegał on na wykonaniu izolacji akustycznej komina Odpylni (FTP).

Komin FTP został wytypowany na podstawie wykonanej w 2021 roku mapy akustycznej zakładu, która pokazała, że jest on znaczącym źródłem hałasu.

Pierwszy etap projektu polegał na określeniu poziomu mocy akustycznej wylotu instalacji.  Zleceniobiorcą usługi została firma KFB ACOUSTICS z Wrocławia. Do oceny hałasu emitowanego z wyrzutu oparto się na normie DIN 45 635, część 47. Hałas maszyn Kominy. Zgodnie z normą pomiary wykonuje się w dwóch punktach pomiarowych.

Następnie firma KFB ACOUSTICS zaproponowała rozwiązanie techniczne wygłuszenia komina. Przeprowadzono symulację przepływu gazów odlotowych w celu określenia, jak zaproponowane rozwiązanie wpłynie na instalację odciągu spalin. Koncepcja zakładała aż trzy równoległe działania:

  • Uszczelnienie obszaru przejścia kanałów dolotowych komina przez sufit,
  • Wygłuszenie powierzchni kanałów dolotowych komina,
  • Montaż tłumików akustycznych wewnątrz kanałów dolotowych wentylatorów.
Rysunek 1. Przedstawienie koncepcji wygłuszenia komina.

Wygłuszenie zrealizowano za pomocą montażu wełny mineralnej na powierzchni dolotów kominowych. Na wełnę położono ocynkowaną blachę trapezową.  W każdym dolocie do komina zamontowano dodatkowo 5 tłumików hałasu.

Realizacja projektu zaczęła się w lipcu br. W grudniu zakończyły się prace montażowe.

Kolejnym krokiem były pomiary, mające sprawdzić, czy wdrożone rozwiązanie przyniosło zamierzony efekt. Zostały one wykonane przez firmę, która dostarczyła i zamontowała elementy wygłuszające.  Pomiary pokazały, że natężenie hałasu mierzone w wylocie komina zostało zmniejszony o 16,2 dB . Wyniki przed i po wdrożeniu przeprowadzano w tych samych warunkach.

By zweryfikować te wstępne dane Huta ArcelorMittal Warszawa planuje w najbliższych tygodniach wykonanie niezależnych pomiarów.  Projekt wyciszenia komina Odpylni stanowi kolejną inwestycję, zrealizowaną w ramach przyjętej przez ArcelorMittal Warszawa strategii inwestycji środowiskowych, które mają na celu poprawę komfortu akustycznego wokół naszego zakładu. Dołączył on do uruchomionej w ubiegłym roku Nowej Chłodni przy hali Wykańczalni oraz projektów zrealizowanych wcześniej na Stalowni, polegających na zwiększeniu objętości okapu na piecem elektrycznym i uszczelnieniu dachu.