27 kwietnia obchodziliśmy w ArcelorMittal Warszawa Dzień BHP

Strona główna / Artykuły / 27 kwietnia obchodziliśmy w ArcelorMittal Warszawa Dzień BHP

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia ArcelorMittal obchodziliśmy w Warszawie już po raz osiemnasty. Wzięło w nim udział około 250 osób.

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia ArcelorMittal obchodziliśmy w Warszawie już po raz osiemnasty. Wzięło w nim udział około 250 osób. Pracowników i gości, wśród których był zastępca burmistrza Dzielnicy Bielany Włodzimierz Piątkowski oraz przedstawiciele Warszawskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża, powitał Artur Gierwatowski dyrektor generalny Huty.

Bezpieczna praca jest zawsze priorytetem. Nie wolno nam przeoczyć żadnych odstępstw, musimy zawsze przestrzegać procedur. Praca w Hucie ArcelorMittal Warszawa ma być zawsze bezpieczna. Jestem przekonany, że każdego wypadku można uniknąć. – powiedział Artur Gierwatowski.

Jak co roku Dzień BHP zaczął się od projekcji filmu przygotowanego przez Grupę i wyświetlanego w tym szczególnym dniu we wszystkich zakładach ArcelorMittal na całym wiecie. W tym roku opowiadał on o wypadku, któremu uległ 10 lat temu nasz brazylijski kolega Rigoberto Rivera Cerna. W wyniku odniesionych obrażeń od tamtego czasu porusza się wózku inwalidzkim.

Opowiadając swoją historię, Rigoberto i jego zespół pozwolili wszystkim zobaczyć, jak doszło do poważnego wypadku, który mógł zakończyć się nawet śmiercią. Ponieważ każdy poważny wypadek jest wynikiem podobnych błędów, wnioski płynące z tego filmu powinny pomóc w zmianie naszych zachowań. Musimy upewnić się, że wszyscy są w pełni i regularnie szkoleni; upewnić się, że każdy proces ma standardową procedurę operacyjną (SOP) odnoszącą się do wszystkich związanych z nim zagrożeń; upewnić się, że procedura SOP jest zawsze przestrzegana, niezależnie od wszelkich pokus, aby działać szybciej lub iść na skróty; oraz stworzyć kulturę współodpowiedzialności, która zapewni, że jeśli ktokolwiek popełni błąd, ten błąd zostanie natychmiast wychwycony i naprawiony przez członków zespołu – podkreślił w swoim przesłaniu Aditya Mittal, dyrektor generalny Grupy ArcelorMittal.

Podczas Dnia BHP wręczono też nagrody:

Dla Wydziału Wykańczalni, Wydziału Walcowni oraz Wydziału Jakości i Rozwoju Procesu za zrealizowanie wszystkich celów proaktywnych w 2022 roku.

Dla trzech osób, które złożyły najwięcej wniosków poprawiających bezpieczeństwo w roku 2022: Witolda Witkowskiego, za 54 zaakceptowane wnioski, Macieja Kryśkiewicza za 52 zaakceptowane wnioski i Waldemara Oleszczuka za 38 zaakceptowanych wniosków.

Kolejne nagrody otrzymały 3 osoby, które zgłosiły incydenty o potencjalnie poważnych konsekwencjach: Grzegorz Baran, Łukasz Gnatowski i Piotr Jurys. Wręczono też nagrody dla zespołów oraz ich liderów za najlepsze wyniki w zakresie proaktywnych celów BHP. Nagrodę główną za najlepszy wniosek innowacyjny w roku 2022 otrzymał DORIAN JAROSZ – specjalista ds. utrzymania ruchu w Wydziale Stalowni

Przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża – Honorata Krzywoń i Robert Bojarski wręczyli odznaki i puchary honorowym dawcom krwi oraz osobom, wspierającym aktywną działalność HDK.

Podczas Dnia BHP był też quiz o BHP z nagrodami, pokaz ćwiczeń drużyny ratowniczej Huty oraz służb zewnętrznych (pogotowie ratunkowe, PSP), można było skorzystać z masaży prowadzonych przez studentów Rehabilitacji AWF, a wszyscy uczestnicy otrzymali kwiaty doniczkowe.

Uczestnicy mogli spróbować dań z grilla, był też tort przypominający o przyznaniu Hucie certyfikatu „Responsible Steel”.

Państwowa Straż Pożarna oferowała wszystkim chętnym ćwiczenia z gaśnicą.

Przedstawiciele Fundacji A.R.T. informowali o startującym programie wsparcia psychologicznego dla pracowników Huty i jej spółek. Był też wykład o zapobieganiu chorobom jąder.

Wszyscy chętni mogli też wykonać RTG płuc w podstawionym na cały dzień ambulansie.

W sumie w obchodach tegorocznego Dnia BHP wzięło udział ok 250 osób. Naszym celem jest zachęcenie do udziału w tym święcie bezpiecznej pracy jak największej grupy pracowników produkcji.