Świętujemy z sąsiadami przyznanie certyfikatu ResponsibleSteel™

Strona główna / Artykuły / Aktualności / Świętujemy z sąsiadami przyznanie certyfikatu ResponsibleSteel™

21 marca w Sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Bielany odbyło się uroczyste spotkanie z okazji uzyskania przez Hutę ArcelorMittal Warszawa certyfikatu ResponsibleSteel™ (Odpowiedzialna produkcja stali).

Wymogi, które są stawiane przed hutami, starającymi się o uzyskanie certyfikatu zostały opracowane w taki sposób, by sprawdzić, czy stal, którą wytwarzają, została wyprodukowana w sposób odpowiedzialny, zrównoważony, z poszanowaniem zasad etyki i odpowiedzialnego biznesu na każdym etapie; od pozyskiwania surowców, poprzez procesy produkcji i zarządzanie ich wpływem na środowisko i otoczenie.

Na spotkanie ArcelorMittal Warszawa zaprosiła szerokie grono interesariuszy. Sukces świętowali z nami: Joanna Fabisiak, posłanka na Sejm RP, burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk i wiceburmistrzowie Włodzimierz Piątkowski i Andrzej Malina, radni Dzielnicy Bielany, prezes zarządu Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Mirosław Motyka, prof. Mirosław Karbowniczek, reprezentujący Akademicko Gospodarcze Stowarzyszenie Hutnictwa, ksiądz kanonik Michał Kotowski, duszpasterz ludzi pracy archidiecezji warszawskiej, przedstawiciele nowo wybranego samorządu Młocin. Nie zabrakło emerytowanych hutników. Karol Szadurski, reprezentował Towarzystwo Historyczne Solidarność Huty Warszawa. Był też Marek Łuszczyński z gronem członków Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa. Byli przedstawiciele instytucji i firm, które współpracują z Hutą w różnych obszarach: E&Y, Linde Gaz Polska, Veolia Industry Polska. Zaproszenie przyjęli przedstawiciele organizacji, które wspieramy w realizacji projektów skierowanych do społeczności lokalnej: Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – oddział Bielany, Ośrodka Wsparcia Seniorów, Biblioteki Publicznej na Bielanach, bielańskiej Fototeki, Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, TKKF Chomiczówka. Byli też przewodniczący obu związków zawodowych działających w ArcelorMittal Warszawa oraz pracownicy, którzy koordynowali wdrażanie standardu ResponsibleSteel™.

Bardzo byśmy sobie życzyli, żeby na Bielanach było więcej firm, z którymi współpraca jest tak dobra, jak z Hutą ArcelorMittal Warszawa. – powiedział burmistrz Grzegorz Pietruczuk wręczając zarządowi ArcelorMittal Warszawa dyplom z gratulacjami z okazji przyznania certyfikatu. Do gratulacji przyłączyła się poseł Joanna Fabisiak i profesor Mirosław Karbowniczek. Prezes zarządu Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Mirosław Motyka mówił o osiągnieciach ArcelorMittal Warszawa, podkreślając, że jest to jeden z najlepszych zakładów hutniczych w Polsce.

Artur Gierwatowski, dyrektor generalny ArcelorMittal Warszawa, opowiedział zebranym o wymogach nowego standardu jakim jest ResponsibleSteel™ i o procesie certyfikacji przeprowadzonym przez DNV Polska.

Audytorzy nie ograniczyli się do sprawdzenia dokumentacji. Odbyli też szereg bezpośrednich spotkań i rozmów, zadając pytania wybranym przez siebie interesariuszom Huty, którym dziś pragnę serdecznie podziękować za poświęcony na te rozmowy czas i rzetelną ocenę naszej działalności.– powiedział Artur Gierwatowski.

Korzystając z okazji spotkania w tak szerokim gronie dyrektor generalny ArcelorMittal Warszawa przedstawił zrealizowane inwestycje ograniczające wpływ zakładu na środowisko, oraz plany na bieżący rok.

W sumie, w 2022 roku zrealizowaliśmy inwestycje o wartości ponad 60 mln PLN. W 2023 roku planujemy nakłady inwestycyjne na porównywalnym poziomie. Jednym z ważnych projektów, którego realizację już rozpoczęliśmy, jest modernizacja systemu odpylania Stalowni. Nakłady na ten cel wyniosą ok. 20 mln PLN. Wydajność odpylania zostanie zwiększona o 50%.

Artur Gierwatowski przedstawił też działania, podejmowane w celu ograniczenia emisji CO2 i podkreślił, że obecnie ArcelorMittal Warszawa nie skupia się na normach emisyjnych, które spełnia od wielu lat. – Naszym celem jest doprowadzenie do stanu, w którym produkcja stali będzie całkowicie neutralna dla otoczenia, a Huta stanie się zakładem „niewidzialnym”. – podsumował dyrektor generalny ArcelorMittal Warszawa.

Na zakończenie uczniowie bielańskiej szkoły Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego zaśpiewali i zagrali kilka utworów muzycznych. Spotkanie zakończyły rozmowy przy przekąskach i specjalnym okolicznościowym torcie.

Goście zgodnie podkreślali, że udało się zorganizować spotkanie zgodne z duchem standardu ResponsibleSteel™, ponieważ zgromadziło ono szerokie grano osób, które w taki czy inny sposób mają związki z zakładem lub są zainteresowane jego działalnością i dało okazję do bezpośrednich rozmów oraz otwartej i szczerej wymiany opinii wszystkich zainteresowanych.