Nowy certyfikat środowiskowy ISO 14001

Strona główna / Artykuły / Nowy certyfikat środowiskowy ISO 14001

Huta ArcelorMittal Warszawa otrzymała 17 sierpnia 2022 r. nowy certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań normy ISO 14001:2015 (System Zarządzania Środowiskowego). Certyfikat jest ważny do 2025 roku.

Audyt, który pozwolił na wydanie certyfikatu został przeprowadzony przez Tuv Rheinland od 4 do 7 lipca br. Uczestniczyło w nim trzech audytorów, którzy weryfikowali zarówno dokumentację, jak przebieg procesu produkcyjnego Huty.

Audytorzy docenili nasz zakład miedzy innymi za wdrażanie długoletniego (do 2050) korporacyjnego programu redukcji emisji CO2.

Pozytywnie oceniona została realizacja długoletniego programu inwestycyjnego,

zmierzającego do redukcji emisji hałasu i pyłu, w tym uruchomienie w 2021 roku nowej chłodni obiegów wodnych wykańczalni, zatrzymanie starego obiektu (uciążliwego hałasowo), realizacja dodatkowych pomiarów akustycznych i ich analiza w celu wytypowania dalszych kierunków działań antyhałasowych. W ramach tych działań podjęto już prace nad izolacją akustyczną wentylatorów i komina odpylni, które zakończą się w październiku 2022. Audytorzy w raporcie potwierdzili, że kierownictwo ArcelorMittal Warszawa okazuje zaangażowanie w system zarządzania środowiskowego i włącza jego wymagania do procesów biznesowych organizacji.

Certyfikat ISO 14001 2015 0198 104 11794 Main PL