Pierwsze Stalowe Forum Bezpieczeństwa

Strona główna / Artykuły / Pierwsze Stalowe Forum Bezpieczeństwa

Z inicjatywy prezesa Hutniczej Izby Przemysłowo Handlowej Stefana Dzienniaka i prezesa ArcelorMittal Warszawa Marka Kempy 5 listopada b.r. w siedzibie warszawskiej huty zorganizowano po raz pierwszy Stalowe Forum Bezpieczeństwa.

Z inicjatywy prezesa Hutniczej Izby Przemysłowo Handlowej Stefana Dzienniaka  i prezesa  ArcelorMittal Warszawa Marka Kempy  5 listopada b.r.  w siedzibie warszawskiej huty zorganizowano po raz pierwszy Stalowe Forum Bezpieczeństwa.

Chodziło o stworzenie forum,  na którym specjaliści  polskich zakładów hutniczych będą mogli wymieniać się najlepszymi praktykami BHP. 

– Jesteśmy konkurentami, ale w dziedzinie bezpieczeństwa konkurencja nie istnieje. Przeciwnie, powinniśmy współpracować,  wzajemnie się od siebie uczyć i przejmować rozwiązania, które pozwalają  podnosić bezpieczeństwo w pracy – powiedział otwierając forum Marek Kempa.

– Nie ma ważniejszej rzeczy niż bezpieczeństwo w naszych zakładach. Kiedy firma zaczyna zamykać się za swoim ogrodzeniem, brakuje impulsów  zewnętrznych, które pozwalają się rozwijać. Dlatego tak ważna jest wymiana doświadczeń – podkreślał prezes Stefan Dzienniak. 

W pierwszym spotkaniu Stalowego Forum Bezpieczeństwa swoje dobre praktyki prezentowali przedstawiciele: Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o., CMC Poland, Severstallat Silesia Sp. z o.o., Alchemia S.A (Zakład Huta Batory),  ArcelorMittal Warszawa. Poza prelegentami w Forum uczestniczyli reprezentanci ArcelorMittal Poland, Re Alloys, Marcegaglia, Vesuvius Poland, Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach.

Po prezentacjach i dyskusji uczestnicy forum zwiedzili hale Stalowni i Walcowni ArcelorMittal Warszawa. Po wycieczce podkreślali, że w zakładzie widać zaangażowanie ludzi w BHP oraz dobry przykład kierownictwa. Podobała im się  otwartość i szczerość pracowników i organizatorów. Chwalili też dobrą wizualizację informacji z obszaru  BHP i 5 S.

Na zakończenie podjęto decyzję, iż Stalowe Forum Bezpieczeństwa wejdzie na stałe do kalendarza wydarzeń Hutniczej Izby Przemysłowo Handlowej. Spotkania będą się odbywały raz na 6 miesięcy. Następne planowane jest w kwietniu 2015 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kolejne  odbędzie się drugiej połowie roku w  Zawierciu.

Uczestnicy postanowili też, że kolejne Fora będą poświęcone konkretnym tematom takim jak  np. podwykonawcy, dostawcy złomu, zmiany w prawie BHP dotyczące hutnictwa.
Zamiarem jest  wypracowanie standardów BHP dla całego przemysłu hutniczego. Ponadto postulowano utworzenie poprzez HIPH platformy, na której będą umieszczane informacje o  dobrych praktykach BHP. Podkreślano też konieczność  zaangażowania w to przedsięwzięcie także mniejszych firm z branży, od których także można się uczyć dobrych praktyk.

Ilość zgłaszanych pomysłów i żywa dyskusja w trakcie obrad Forum dowiodły, że nowa inicjatywa wychodzi naprzeciw rzeczywistym potrzebom polskiego sektora hutniczego.